Megjelent a Magyar Minőség 2018. novemberi száma

Magyar Minőség 2018. novemberi címlap

A jelen lapszámunk az ISO 9000 Fórum egyesület támogatásával jelent meg.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2018. novemberi szám tartalmából:

A minőségbiztosítás, mint a globalokrata libertinus hatalomgazdaság ideológiája

Dr. Somogyi Ferenc

Egy intuitív világmodell keretei között vázolja a szerző a XXI. század derekára markáns formákat öltő forgatókönyveket. Első lépésben a világ nemzetgazdaságait alapvetően meghatározó két – létfeltételeket veszélyeztető – folyamatot (gazdasági és népességnövekedés) mutat be. Második lépésben ismerteti az alapvető módszerüket, a kulturális evolúciót. Harmadik lépésben modellszerűen felállítjuk rendszerüket, s röviden ismerteti a környezeti tényezők és az ún. mémek viszonyát, végül a negyedik lépésben jelezi azokat a forgatókönyveket, tendenciákat, amelyek a gazdálkodás stratégiai kereteit fogják kialakítani a vizsgált időszakra. S végül az ötödik lépésben azt vizsgálja, hogy a jövő gazdálkodó egységei milyen minőségi stratégiák között kényszerülnek a választásra.

A Családi Vállalkozások sikeres átörökítésének titka

Dr. Noszkay Erzsébet és Hegedűs Tímea

Magyarországon a családi vállalkozások életében aktuális fordulópont az átörökítés, melynek sikere nemcsak a család számára, de össztársadalmi és nemzetgazdasági szinten is kulcskérdés. A tanulmány célja, hogy a FABU-t, azaz a felelős átörökítési módszert-, és az azt kiegészítő NOB módszert úgy tudják a Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesülete, a VOE szakembereinek összegyűjtött és feldolgozott referencia munkái alapján továbbfejleszteni, hogy az ISO minőségügyi szabvány eszmeiségének megfeleltethető legyen, így adva további garanciát a módszer hosszútávú hatékonyságára.

Humán kockázatok feltárása és értékelése az építőiparban

Dr. Lőre Vendel és Dr. Kovács Norbert

A projektmenedzsment akkor és csak is akkor lehet hatékony, ha a kockázatmenedzsment a szerves részét képezi és a véletlen hatásokat a projekt erőforrás-, költség-, és időtervezése során tudatosan kezelik. Az építőiparban a projektek fokozott egyedisége maga után vonja, hogy a projektek tervezése során alkalmazott kockázatmenedzsmentben hangsúlyos szerepet kapnak a szubjektív, de legfeljebb szemiobjektív szakértői értékelések. A szubjektivitás fokozódása kettős kockázatot hordoz, egyrészt értékelési kockázat, másrészt tervezési és végrehajtási kockázatot. A projektek sikeres kormányzásában éppen ezért kulcsfontossága van a humán kockázat összetevők feltárásának és helyes megítélésének, melyhez ebben a tanulmányban egy fogalmi keret kívánunk bemutatni a szerzők.

Tartalom.

Jelen lapszámunk az ISO 9000 Fórum támogatásaként szabadon elérhető minden látogatónk számára!

Magyar Minőség XXVII. évfolyam 11. szám 2018. november

Nyilvánosan elérhető a 2017. évi  októberi szám is:

Magyar Minőség XXVI. évfolyam 10. szám 2017. október

Leave a Reply