A Magyar Minőség Társaság működésén belül lehetőség van szakmai bizottságok keretében tevékenykedni egy-egy szakma speciális minőségügyi kérdéseire koncentrálva.

Ugyanakkor a Társaságunk más szervezetekkel közösen rész vesz különböző szakmai kezdeményezések, projektek előkészítésében és megvalósításában fő szervezőként vagy partnerként.

Nemzeti Kiválósági Díj

Egyik ilyen projekt volt, amelyben partnerként vettünk részt. 2020-21-ben a Nemzeti Minőség Díj újjáélesztése, ami végül a Nemzeti Kiválóság Díj formájában véglegesült. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium keretében megjelentetett rendelet és utasítás adja meg a díj jogi kereteit. Az ITM 2021. évi pályázata 2021 áprilisában jelent meg és novemberben kerül sor a díjak átadására. Az előkészítő munka a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága, ISO 9000 Fórum és a Magyar Minőség Társaság kezdeményezésére, az ITM-mel, az IFKA Nonprofit Kft. koordinálásával, egy előkészítő bizottság keretében folyt. A díjra jelentkezők értékelésére, értékelők képzésére került sor az EFQK Modell 2020 alapján, mivel ezt a modellt alkalmazza a NKD is. Majd megalakult a díjbizottság és elkezdte a munkáját.

Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer

Az előbbi projekt keretében folyó munka során merült fel a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer kialakításának az igénye, hogy segítsük a NKD-ra potenciálisan jelentkező szervezetek felkészülését a későbbi években meghirdetendő NKD pályázatokra. Ebben is partnerként vettünk részt.