A személyi jövedelem adójának 1%-val (szja egy százalék)  Ön is segítheti társaságunk munkáját, kérjük ne hagyja elveszni a lehetőséget,

az SZJA bevallásakor adja meg az MMT adószámát:

19668174-2-42

Társaságunk 2018-as rendelkező évre (2017. évi adóbevallásra vonatkozóan) regisztrálásra került a NAV-nál, így jogosult az SZJA 1% felajánlások befogadására.

Mindezt leellenőrizheti a NAV honlapján elérhető 1%-os oldalon, a pdf vagy excel dokumentum 17101. sorában találhatja a társaságunkat (2018. március 6-i állapot).

Használja a kereséshez az adószámunk első nyolc számát: 19668174

A felajánlást során ha lehetősége van rá adja meg, nevét és e-mail címét, hogy megtudjuk önnek személyesen is köszönni a támogatását, az alábbi módon:

A 2017. évi SZJA bevallásokból a bevétel 151 155 Ft volt. (2018. szeptemberi állapot)

A 2016. évi SZJA bevallásokból a bevétel 181 036 Ft volt.

A 2015. évi SZJA bevallásokból a bevétel 150 793 Ft volt.

A 2014. évi SZJA bevallásokból a bevétel 152 450 Ft volt ami az előző évi másfélszerese.

A 2013. évi SZJA bevallásokból a bevétel az előző évi csaknem duplája, 97 537 Ft.

A 2012. évi SZJA bevallásokból származó bevétel  53 503 forint volt.

Ezeket az összegeket a Magyar Minőség elektronikus folyóiratunk kiadására fordítottuk.

Köszönet érte annak a tizennégy főnek aki nekünk ajánlotta fel 2018-ban az 1%-át. Kérjük tagjainkat, látogatóinkat, hogy az idei adóbevallásnál is gondoljanak ránk. Ne hagyják az egy százalékokat veszendőbe menni.

Reméljük idén több tagunk/partnerünk gondol majd ránk az idei 1% nyilatkozat kitöltésénél.

Ebben az évben újra megváltozik a személyi jövedelem adó bevallás módja, a változás következtében az eddigiektől eltérően a NAV állapítja meg az alkalmazott munkavállalók személyi jövedelem adóját,  munkáltatói adóbevallás lehetősége ez évtől megszűnt. Ez kihatással van az szja egy százalékról szóló rendelkezésre is.

Az adóhatóság elkészíti és 2017. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet – a magánszemélyek, – a mezőgazdasági őstermelők és – az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek részére.

Ha egyéni vállalkozó, akkor az “SZJA17“(1753) nyomtatványon belül elérhető “EGYSZA” lapon rendelkezhet az 1%-ról.

Adja meg Társaságunk adószámát: 19668174-2-42

Amennyiben Ön csak a mi részünkre kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a rendelkező nyilatkozatát tartalmazó „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt, akkor az „EGYSZA” elnevezésű lapon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Elektronikus beküldés választása esetén – amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az  ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2018. május 22-éig.

Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2018. május 22-éig.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2017. május 22-ei határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.

Kérjük adja meg adatait a részünkre, hogy meg tudjuk köszönni az szja egy százalék adományát

Dönthet úgy is, hogy a nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét velünk közölje, akkor e szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy a cím adatok kitöltése, és az adatkezelési hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2018. május 22-éig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan, vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A 17EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2018. május 22-ig tölthető ki.

A kitöltés első lépéseként a főlapon lévő „Beküldés módja” mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton vagy papír alapon kíván-e rendelkezni.
A NAV minden év január 1-jén a honlapján (www.nav.gov.hu) teszi közzé [5] az adott – rendelkező – évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett lista folyamatosan frissítésre kerül.

A 2018. évben tett rendelkezése alapján, a következő év januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből.

Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt a NAV részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést.

További információk a NAV SZJA egy százalékos honlapján.

 

Köszönjük, hogy szja egy százalékával a Magyar Minőség Társaságot és a minőség ügyét támogatja!