A személyi jövedelem adójának 1%-val (szja egy százalék)  Ön is segítheti társaságunk munkáját, kérjük ne hagyja elveszni a lehetőséget,

az SZJA bevallásakor adja meg az MMT adószámát:

19668174-2-42

Társaságunk 2017-es rendelkező évre (2016. évi adóbevallásra vonatkozóan) regisztrálásra került a NAV-nál, így jogosult az SZJA 1% felajánlások befogadására.

Mindezt leellenőrizheti a NAV honlapján elérhető 1%-os oldalon, a pdf vagy excel dokumentum16351. sorában találhatja a társaságunkat (2016. december 30-i változat).

Használja a kereséshez az adószámunk első nyolc számát: 19668174

A felajánlást során ha lehetősége van rá adja meg, nevét és e-mail címét, hogy megtudjuk önnek személyesen is köszönni a támogatását, az alábbi módon:

A 2016. évi évi SZJA bevallásokból a bevétel 127 542 Ft volt.

A 2015. évi évi SZJA bevallásokból a bevétel 150 793 Ft volt.

A 2014. évi SZJA bevallásokból a bevétel 152 450 Ft volt ami az előző évi másfélszerese.

A 2013. évi SZJA bevallásokból a bevétel az előző évi csaknem duplája, 97 537 Ft.

A 2012. évi SZJA bevallásokból származó bevétel  53 503 forint volt.

Ezeket az összegeket a Magyar Minőség elektronikus folyóiratunk kiadására fordítottuk.

Köszönet érte annak a tizenhét főnek aki nekünk ajánlotta fel 2016-ban az 1%-át. Kérjük tagjainkat, látogatóinkat, hogy az idei adóbevallásnál is gondoljanak ránk. Ne hagyják az egy százalékokat veszendőbe menni.

Reméljük idén több tagunk/partnerünk gondol majd ránk az idei 1% nyilatkozat kitöltésénél.

Ebben az évben megváltozott a személyi jövedelem adó bevallás módja, a változás következtében az eddigiektől eltérően a NAV állapítja meg az alkalmazott munkavállalók személyi jövedelem adóját, ha azt nem kéri a munkáltatójától.

Ez kihatással van az szja egy százalékról szóló rendelkezésre is.

Ha egyéni vállalkozó vagy SZJA bevallásra kötelezett(őstermelő), akkor az “SZJA16“(1653) nyomtatványon belül elérhető “EGYSZA” lapon rendelkezhet az 1%-ról.

Ha a munkáltatója állapítja meg az adóját, vagy a NAV, akkor is lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen, a „16EGYSZA” jelű formanyomtatvány töltse ki!

Adja meg Társaságunk adószámát: 19668174-2-42

Amennyiben Ön csak a mi részünkre kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a rendelkező nyilatkozatát tartalmazó „16EGYSZA” jelű formanyomtatványt, akkor az „EGYSZA” elnevezésű lapon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Elektronikus beküldés választása esetén – amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az  ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „16EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2017. május 22-éig.

Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2017. május 22-éig, vagy átadnia a munkáltatójának, ha az készíti el az adóbevallását.

Újdonság, hogy 2017. március 15-től a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő-ellenőrző program segítségével is lehetősége van rendelkezni.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2017. május 22-ei határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.

Kérjük adja meg adatait a részünkre, hogy meg tudjuk köszönni az szja egy százalék adományát

Dönthet úgy is, hogy a nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét velünk közölje, akkor e szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy a cím adatok kitöltése, és az adatkezelési hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2017. május 22-éig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan, vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A 16EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2017. május 22-éig tölthető ki.

A kitöltés első lépéseként a főlapon lévő „Beküldés módja” mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton vagy papír alapon kíván-e rendelkezni.
·
A NAV minden év január 1-jén a honlapján (www.nav.gov.hu) teszi közzé [5] az adott – rendelkező – évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett lista folyamatosan frissítésre kerül.

A 2017. évben tett rendelkezése alapján, a következő év januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből.

Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt a NAV részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést.

További információk a NAV SZJA egy százalékos honlapján.

 

Köszönjük, hogy szja egy százalékával a Magyar Minőség Társaságot és a minőség ügyét támogatja!