A személyi jövedelem adójának 1%-val (szja egy százalék)  Ön is segítheti társaságunk munkáját, kérjük ne hagyja elveszni a lehetőséget,

az SZJA bevallásakor adja meg az MMT adószámát:
19668174-2-42

Társaságunk 2019-as rendelkező évre (2018. évi adóbevallásra vonatkozóan) regisztrálásra került a NAV-nál, így jogosult az SZJA 1% felajánlások befogadására.

Mindezt leellenőrizheti a NAV honlapján elérhető 1%-os oldalon, a pdf vagy excel dokumentum 17412. sorában találhatja a társaságunkat (2019. január 4-i állapot).

A Használja a kereséshez az adószámunk első nyolc számjegyét: 19668174

A 2017. évi SZJA bevallásokból a Társaság bevétele 173 717 Ft volt.

A 2016. évi SZJA bevallásokból a bevétel 181 036 Ft volt.

A 2015. évi SZJA bevallásokból a bevétel 150 793 Ft volt.

A 2014. évi SZJA bevallásokból a bevétel 152 450 Ft volt ami az előző évi másfélszerese.

A 2013. évi SZJA bevallásokból a bevétel az előző évi csaknem duplája, 97 537 Ft.

A 2012. évi SZJA bevallásokból származó bevétel  53 503 forint volt.

Ezeket az összegeket a Magyar Minőség folyóiratunk kiadására fordítottuk minden évben, és ezt tervezzük az idei évben is.

Köszönet érte annak a tizenöt főnek aki nekünk ajánlotta fel 2018-ban az 1%-át.

Kérjük tagjainkat, látogatóinkat, hogy az idei adóbevallásnál is gondoljanak ránk. Ne hagyják az egy százalékokat veszendőbe menni.
Reméljük idén több tagunk/partnerünk gondol majd ránk az idei 1% nyilatkozat kitöltésénél.

Az 1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületenaz online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon.

Adja meg Társaságunk adószámát: 19668174-2-42

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2019. május 20-i határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs.

Kérjük adja meg adatait a részünkre, hogy meg tudjuk köszönni az szja egy százalék adományát

Dönthet úgy is, hogy a nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét velünk közölje, akkor e szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Tájékoztatjuk, hogy a cím adatok kitöltése, és az adatkezelési hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2019. május 20-ig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan, vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

További információk a NAV SZJA egy százalékos honlapján.

Köszönjük, hogy szja egy százalékával a Magyar Minőség Társaságot és a minőség ügyét támogatja!