Adományozás a társaságunk részére

A pontosság kedvéért először az adomány fogalma:
adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás

Adomány gyűjtés célja
A társaságunk működéséhez és az alapcéljaink eléréséhez szükséges feltételek megteremtéséhez, rendezvényeink megszervezéséhez szükséges erőforrások biztosítására, valamint a közhasznúsági feltételeinek teljesítése, jelenleg nem vagyunk közhasznúak.
http://nonprofit.hu/content/közhasznúság-feltételei

Adomány adókedvezménye

Mivel nem vagyunk közhasznú szervezet ezért ha minket támogat egy társas vállalkozás akkor ráfordításként  nem számolható el a támogatás társasági adókedvezménye.

A nem társasági adóalany támogatók, például magánszemélyek, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető kedvezményre nem jogosult.

Adomány nyilvántartásba vétele

A juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron vesszük  nyilvántartásba.

Adományozónak nem minősülő támogató kedvezménye

A társasági adó törvény szerint a fent meghatározott esetekben minősül a támogató adományozónak (tehát veheti igénybe az adományozás utáni kedvezményeket). A köznyelvben (és magában a törvényben is) azonban adománynak nem csupán ezt a lehatárolt támogatási területet nevezzük, hanem általában a támogatást. Mivel a törvény szerinti kedvezmények különböznek aszerint, hogy kit támogat/kinek adományoz a vállalkozás, magánszemély, ezért szükséges fogalmilag is megkülönböztetni, és bevezetni az „adományozónak nem minősülő támogató” fogalmát.

a) Akkor nem kell megnövelni az adózó – társasági adó alanya, pl. kft., bt. – adózás előtti eredményét az általa az adóévben nem adomány céljából nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás, átvállalt kötelezettség) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az alábbi együttes feltételek teljesülnek

  1. a juttatás nem külföldi személy részére történik, és
  2. az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő (például nem közhasznú alapítvány) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

Adószámunk: 19668174-2-42

Adományozás formái

Személyi jövedelemadó 1% felajánlása

Pénzadomány

Tárgyadomány

Banner-elhelyezés

Adjukössze oldalunk