Ha MSZ ISO EN vagy EN vagy ISO szabvány után érdeklődik. Használja a Magyar Szabványügyi Testület ingyenes szabvány keresőjét: https://ugyintezes.mszt.hu/search

Harmadik fél által kiadott igazolás termékről, folyamatokról, rendszerekről, vagy személyekről.
MSZ EN ISO/IEC 17000 Megfelelőség értékelés. Szakszótár és általános elvek -szerint.

A fa és papír termékeken megjelenő FSC embléma azt jelzi, hogy azok fa alapanyaga valóban felelős erdőgazdaságból és más ellenőrzött forrásokból származik.

A Minőség 4.0 fogalma alatt, a hagyományos minőség technikák vegyítését értjük az új technológiákkal. Ebben az esetben az új technológiák alatt a gépi tanulást, a Big Data-át, felhő megoldásokat, a virtuális valóság/kiterjesztett valóság megoldásokat, az együttműködés új módjait mint a közösségi médiát, a blokklánc technológiát értjük.

Ezek a megoldások nem minőség specifikusak, és sok cég alkalmazza őket, de nem mindenki van tisztában azzal, hogy egy részük a minőség fejlesztésre koncentrál.

A minőségszakembereknek részt kell venni ezekben a kezdeményezésekben, mert a Minőség 4.0 technológia által vezérelt, de az igazi változás a minőség kultúrában, a vezetésben és folyamatok minőségében következik be. A Minőség 4.0 sikeréhez szükséges a hagyományos minőség technikák stabil alkalmazása. A minőség 4.0 nem cseréli le a hagyományos minőségtechnikákat, hanem azokra épül azokat fejleszti tovább. Ha az alapok gyengék az arra épülő Minőség 4.0 rendszer sem lesz erősebb.

Miért “4.0”?

A Minőség 4.0 az Ipar 4.0-ra hivatkozó megnevezés, a mi szempontunkból a Minőség 4.0 az Ipar 4.0 szerves része, annak a termék és a folyamat minőségére koncentráló alkalmazása.

közös értékelési keretrendszer (angol rövidítése: CAF – Common Assessment Framework) egy teljes körű minőségirányítási eszköz (angol rövidítése: TQM  Total Quality Management), amelyet a közszféra képviselői dolgoztak ki a közszféra számára az Európai Minőségirányítási Alapítvány (angol rövidítése: EFQM – European Foundation for Quality Management) Kiválóság Modelljét alapul véve.

A CAF azon alapelvre épül, hogy a szervezet teljesítményének kiválósága a működés öt területének megfelelő irányításától függ.

Ez az öt terület a következő:

  • vezetés,
  • stratégiaalkotás és tervezés,
  • munkatársak,
  • partnerkapcsolatok és erőforrások,
  • folyamatok

Európai CAF Információs központ.

CAF -2020  2019. novemberben jóváhagyott változata.

CAF 2020 – A Közös Értékelési Keretrendszer új modelljéről szóló tájékoztató.

Magyar CAF oldal.  CAF modell bemutatása.  2013. évi XXII. Magyar Minőség Héten Fekete Letícia által tartott előadás bemutatója.

2014. januári Magyar Minőség számban megjelent cikk a CAF 2013-ról, “Szervezetfejlesztési program a központi közigazgatásban – Fekete Leticia-dr. Lévai Zsuzsa

IATF 16949 hivatalosa elismert magyar változata jelenleg nem elérhető. Az IATF nem tudja eldönteni már több mint egy éve, hogy kinek adja meg a magyar változat megjelentetési jogát. Két jelentkező van egyik sem kapta meg a jogot a megjelentetésre. Az így kialakult helyzet senkinek sem jó, mindenki különböző magán fordításokkal dolgozik, nincs egységes szöveg. Reméljük az IATF majd dönt egyszer.

IATF – International Automotive Task Force, magyarul nincs hivatalos neve: Nemzetközi Autóipari Munkacsoport.

Az IATF az autógyártók “ad hoc” csoportja, amelyet azért alakítottak meg, hogy világ gépjármű vásárlói részére jobb minőségű termékeket szállítsanak.

Tagjai: BMW Group, FCA US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Group, Renault, Volkswagen AG és a következő autóipari gyártói szövetségek: AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) and VDA QMC (Germany).

További információt találhat a honlapjukon: http://www.iatfglobaloversight.org/

ISO – International Organization for Standardization – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

A minőségirányítási rendszer tanúsítottságát a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvány mutatja meg, ami általában egy nem megváltoztatható formátumú elektronikus dokumentum (pdf vagy kép formátum .jpg .png) vagy papír alapú tanúsítvány.

Ha kézbe veszünk, vagy megnyitunk egy tanúsítvány fájlt először annak kibocsátóját célszerű leellenőrizni:

A tanúsítónak, olyan cégnek kell lehetőleg lennie, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021 (ISO/IEC 17021-1) szerint minőségirányítási rendszertanúsításra akkreditáltak.

A magyar tanúsító cégek listája a Nemzeti Akkreditáló hatóság  honlapján http://nah.gov.hu/kategoriak weboldalon ellenőrizhető le.

Itt meg kell adni a tanúsító nevét, kiválasztani a bal oldalon az „Irányítási rendszereket tanúsító…..” majd a jobb oldalon az érvényes opciót, és elkezdeni a keresést.

A keresési eredménynél a cég neve alatt zárójelben megjelenik egy akkreditációs szám. pl. NAT-4-0054/2015 ezt a számot kell tartalmaznia a megvizsgált tanúsítványnak, a NAH (korábban NAT) logó alatt.

A nemzetközi tanúsító szervezetek az egyes nemzeti akkreditáló hatóságok weboldalain ellenőrizhetők le, ezek listája elérhető itt:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main

A tanúsítók általában adnak a tanúsítványoknak egy számot, ezt leellenőrizhetjük a tanúsítónál, vagy online a számot megadva, vagy kérést küldve nekik, a tanúsítvány érvényességét kérdezve.

A következő lépésben a tanúsított cég nevét, a tanúsítás helyét  ellenőrizzük le a tanúsítványon pl. a nyilvánosan elérhető cégadatbázisban, amennyiben eltérés van akkor meg kell kérdezni az eltérés okát a benyújtó szervezettől.

Majd az Alkalmazási területet kell megvizsgálni, hogy a tanúsítása olyan területre érvényes-e ami a mi szempontunkból lényeges.

Az érvényesség időtartamát is ellenőrizzük le, legalább még 3 hónapig legyen érvényes. A tanúsítványok fenntartásának feltétele, az éves felülvizsgálat, kétséges esetben a tanúsítók megkérdezhetők erről.

Mindegyik ilyen szabvány globálisan és lokálisan is azonos követelményeket tartalmaz, azok a kkv-k esetében is azonosak, csak a megvalósításban különböznek, a kkv-k sokkal szűkebb működési területűek, ezért a minőségirányítási rendszerük is egyszerűbb lehet.

A minőségirányításra vonatkozóan jelenleg két változat van hatályban 2018. szeptember 14-ig, az MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) és az ISO 9001:2015, e kettő szerint lehetséges a tanúsítás minden alkalmazási területen.

Az ISO 9001 követelményeit kiegészítő iparági minőségirányítási szabványok, ezek tartalmazzák az ISO 9001 követelményeit kiegészítve az iparágra jellemző követelményekkel, ezek esetében a tanúsítók kiadnak egy ISO 9001-es tanúsítványt is.

Ilyen az autóipar területén az ISO/TS 16949 (IATF 16949), repülőiparnál az AS/EN 9100 szabványcsalád, orvostechnikai eszközök területén az ISO 13485, hadiipar esetében az AQAP 2110, stb.

A minőségirányítás terén különböző szabványok használatosak, a szabványokat nemzetközi és  nemzeti szabványosítási szervezetek készítik. Ezek közé tartozik az nemzetközi szinten az ISO és az IEC, európai szinten a CEN/CENELEC, hazai pedig az MSZT. mindhárom szervezet által jóváhagyott szabványok úgy kerülnek jelölésre, hogy a MSZ – magyar, EN – európai, ISO –nemzetközi jóváhagyású. A minőségirányítás terén megkülönböztetünk követelmény, útmutató szabványokat. A kettő közötti különbség az, hogy a követelmény szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer tanúsítható független tanúsító szervezetek által. Az útmutató jellegűek segítik a minőségirányítási rendszer kiépítését működtetését, de nem alanyai a tanúsításnak.

MSZ EN ISO 9000:2015 szerint

minőség (quality)

Annak mértéke, hogy egy objektum saját jellemzőinek egy csoportja mennyire teljesíti a követelményeket.

  1. megjegyzés: A “minőség” szakkifejezés használható olyan jelzőkkel mint gyenge, jó vagy kiváló-
  2. megjegyzés: A “saját” – szemben a “hozzárendelttel” – annyit jelent, hogy az objektumban létezik, hozzá tartozik.

Load More