A Magyar Minőség Társaság 30 évvel ezelőtt azért alakult, hogy az akkor hazánkban még újdonságnak számító minőségügyi szakma érdeklődőit, művelőit összefogja és lehetőséget biztosítson a tapasztalatcserére, információátadásra, tanulásra, fejlődésre.

A minőségügy mára lefedi az egész életünket, a termékek, a szolgáltatások tervezésétől a megvalósításig, a bennünket körülvevő környezet fenntarthatóságáig, a társadalmi létezés igazságosságáig. Ebből adódóan egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja, hiszen a minőség társadalom működésének elengedhetetlen része.

Az elmúlt 30 év tapasztalatait áttekintve, értékelve, felhasználva és tovább fejlesztve kívánjuk munkánkat végezni az elkövetkezendő évtizedekben is. Ezen aktivitáshoz kívánunk olyan új alapokat lefektetni, és kereteket megalkotni, amelyek lehetővé teszik felgyorsult világunkban a helytállást, a reagálást és a folyamatos fejlődést. Változást és változtatást.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az új generációk bevonását, képzését, ugyanakkor nyitottak vagyunk a fiatalság más nézőpontjain keresztül is szemlélni a világot, és elfogadni azt, hogy vannak olyan ötletek, megoldások, amelyek nagy mértékben megkövetelik a rugalmasságot, elfogadást és az újdonságokhoz való gyors alkalmazkodást.

Küldetésünk

Azért dolgozunk, hogy a gazdasági élet folyton változó kihívásaira minden tagunk – legyen az egyéni, vagy jogi személy – gyorsan legyen képes reagálni és biztos helyről kaphasson szakmailag megalapozott információkat, támogatást, kapcsolati tőkét.

Aktívan részt kívánunk venni az előttünk álló felsőoktatási fejlesztésekben oly’ módon, hogy a 30 éve megjelenő szakmai folyóiratunk nyújtotta előnyöket az egyetemi hallgatók, doktori iskolák munkatársai saját kihívásaiknak megfelelően használhassák, legyen az publikáció vagy ismeretanyag felkutatás egy-egy témában.
Aktív részesei kívánunk lenni a hazai és regionális kutatásoknak, mivel hisszük, hogy a térségben megtalálható szellemi tőke valóban segít megmutatni kiválóságunkat, ezzel növelve az ország, és a régió reputációját.

Jövőképünk

A Magyar Minőség Társaság olyan szervezet Magyarországon és a Közép és Kelet-Európai régóban, amely meghatározó szerepet tölt be a gazdaság, a felsőoktatás és a közösségteremtés területein egyaránt. Geopolitikai adottságait és a magyarság földrajzi elhelyezkedését kihasználva, egy újabb szálon keresztül kívánja összekötni a Kárpát-medencei magyar vállalkozásokat egymással, ugyanakkor megteremti a lehetőséget arra, hogy valamennyi vállalkozás felvehesse a versenyt lokális és nemzetközi környezetben egyaránt.

Teendőink a közeli jövőben

Végig kell gondolnunk a minőségügy szerepét a globális kihívások kezelésében, valamint a szervezetünk feladatait az ezekhez szükséges folyamatokban. Át kell tekintenünk az eddig elért eredményeinket, a fent megfogalmazott küldetésünket és jövőképünket szem előtt tartva, meg kell fogalmaznunk a céljainkat és a fejlesztési programjainkat.
A Magyar Minőség Társaság önkéntesen vállalt feladata a hazai minőségügyi szakma összefogása, támogatása és képviselete.

Ennek keretében kiemelt célunk, hogy…
• …kezdeményezzük és katalizáljuk a Közép- és Kelet-Európai régió minőségügyi szervezeteinek szorosabb együttműködését;
• …aktív és hiteles forrásai, illetve közvetítői legyünk a legújabb szakmai információknak;
• …fórumokat biztosítsunk a tapasztalatcserére és a partnerkapcsolatok fejlesztésére;
• …bekapcsolódjuk a tudományos életbe, segítve tagjaink innovatív kezdeményezéseit és az eredményeik publikálását;
• …határozottan képviseljük szakmánk érdekeit a döntéshozatali folyamatokban.

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztési programokat kívánjuk elindítani:

  1. Közös európai uniós pályázatok benyújtása régiónk minőségügyi szervezeteivel;
  2. A határon túli magyar vállalkozások bevonása az anyagország minőségügyi vérkeringésébe, kihelyezett programok szervezésével;
  3. Az éves konferenciánk tartalmi és formai átalakítása, illeszkedve a fiatal generációk elvárásaihoz és a tudományos követelményekhez;
  4. A Magyar Minőség folyóirat szakmai elismertségének és népszerűségének növelése;

A céljaink eléréséhez szükségünk van a tagságunk bővítésére, az erre nyitott tagjaink aktivizálására a programok megvalósításában, valamint további támogató partnerek bevonására a financiális feltételek biztosításához. Ezeken kívánunk dolgozni a jövőben, és ezekhez kérjük az Ön támogatását is.