„A digitalizálás a napjaink sürgető kihívása”

Új időpont: 2019. május 24.

Az előadások videó felvételei a lap alján találhatók.

A szervezetekkel szemben álló legnagyobb kihívások, amikkel napjainkban a szervezetek szembenéznek – a hatékonyság, a termelékenység növelése, a piacon történő megmaradás, a versenytársakkal való lépéstartás, a munkaerőhiány. Mindezek az erők abba az irányba mutatnak, hogy valamit tenni kell, ha nem változtatunk, akkor nem marad hely a piacon a számunkra.

Mit tehetünk? Az egyik lépés lehet a működésük során keletkező adatok digitális rögzítése és azok felhasználása. A mai viszonyok között a papíron vagy az elkülönült rendszerekben analóg módon őrzött adatok haszontalanná válnak, a visszakereshetőség, automatizált feldolgozás, időbeli adat elemzésre való alkalmatlanság miatt. El kell indulni az értelmes digitalizáció felé, először megteremteni az alapokat, stabil folyamatokat kialakítani, mérni a folyamatok kulcsparamétereit, digitálisan rögzíteni az adatokat. Így lehetővé téve az adatok digitális feldolgozását.  

Az Ipar 4.0 projekt XXVII. Magyar Minőség Héten elhangzott tapasztalata, hogy stabil folyamatok nélkül nem lehet működőképes ipar 4.0 rendszereket kiépíteni. Másik szakmai tapasztalat, a Mikulás is benchmarkol konferencián hangzott el. A magyar és a közép európai kkv-k 3%-a mér és rögzít adatokat, és 1%-uk használja a mért adatokat a napi működés során. Ez az amin alapvetően változtatni kell. (https://ifka.hu/hu/article/ifka-gazdasagfejlesztesi-konferencia-2018-az-eloadasok-anyagai, https://ifka.hu/medias/673/eloadasok.rar)

Értelmesen mérni csak ott lehet ahol a rendszer folyamatok stabilak. A folyamatok akkor lehetnek stabilak, ha kellően meghatározottak a folyamatok maguk, a paramétereik, a folyamat résztvevői, bemenetek, kimenetek, kulcsparamétereik.

Egy másik napirenden lévő probléma a menedzsment rendszerek integrálása. Aminek alapfeltétele a folyamatok helyes ismerete, és az ismétlődések kiküszöbölése. Előadások inkább gondolatébresztésül szolgálnak, mint egyszerű ismeretátadásnak. A résztvevőktől aktív részvétel az elvárt. Hozzák el a problémájukat, vessék fel és vitassák meg az előadókkal, a többi résztvevővel. A lényeg a sok szempontból való probléma megközelítés és az ismeretek aktív megosztása.  Terveink szerint a 20 perces minden egyes előadást 15 perces probléma felvetés, kérdés megvitatás követ.

Helyszín: MSZT Székház, 1082 Budapest Horváth Mihály tér 1.

9.00-9.10 Megnyitó, Szabó Mirtill, MMT elnök
9.10-9.45 Folyamatalapú integrált irányítási rendszer alkalmazásának előnyei (integrált Governance-Risk-Compliance megoldás)
Előadó: Nagy-Pál Attila, minőségügyi és folyamatmenedzsment osztályvezető, MAVIR Zrt.
9.45 -10.20 Üzleti architektúra menedzsment, a digitalizált integrált irányítási rendszer 
Előadó: Dr. Ányos Éva
10.20-10.55 Digitalizálás a LEAN jegyében
Előadó: Takács Attila, IFKA, szakmai vezető, 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt
10.5-11.15 Kávészünet
11.1-11.50 Digitalis transzformáció
Előadó: Hortobágyi Ágoston, ügyvezető igazgató, DO-Q-MENT Kft.
12.00 Zárszó

Részvételi díj:

Tag: 16900 Ft+ÁFA

Nem tag: 19900 Ft+ÁFA

Az EOQ MNB és az ISO 9000 Fórum tagjai a tagi díjat fizetik.