Megjelent a Magyar Minőség 2024. áprilisi száma.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2024. áprilisi szám tartalmából:

Minőségszolgálat – A kvalitológia lelke – Dr. Csiszér Tamás

A minőségügyi iskolák sokban eltérnek egymástól, akár az alapelvekre, akár az eszköztárra gondolunk. Van ugyanakkor egy fogalom, amely metszetet képezhet ezek között. Ebben a cikkben ezt minőségszolgálatnak nevezi a szerző. Elsőként összehasonlítja ezt a minőségellenőrzéssel, a minőségszabályozással, a minőségbiztosítással és a minőségirányítással, kiemelve a hangsúly béli különbségeket. Ezt követően kifejti a minőségszolgálat pilléreit, amelyek a Harmonizált termelés, az Elkötelezettség és Rugalmasság, a Támogatás és Motiváció, valamint az Akadályok és Hatások. Végezetül bemutat röviden négy minőségtechnikát, a Tevékenységhálózatokat, a Hálózatalapú kockázatértékelés, a Hálózatalapú tudásérték-elemzés és a Hálózatalapú dokumentációelemzést, amelyek a minőségszolgálat alapelveinek megfelelően kerültek kidolgozásra.

Minőségtervezés és fejlesztés megvalósítása egy szakképzési intézményben – Levcsenkoné Ökrös Tünde

A dolgozat megírásakor a szerző célja az volt, hogy egy valódi életszerű, aktuális és egy konkrét példán keresztül vezérfonalat adjon a TQM koncepcióinak és technikáinak kiterjesztésére azokon a gyártási műveleteken túl, amelyekre eredetileg kifejlesztették őket. Noha a megközelítésmódok alapvetően a termelőcégeken belüli funkciókhoz készülnek, szándéka bemutatni, hogy pontosan úgy alkalmazható a szolgáltatószektor menetére is.

Rangsorolás és preferenciák: A Q-módszer lehetőségei – Dr. Berényi László és Dr. Deutsch Nikolett

Egy témával kapcsolatos nézetek, vélemények feltárása számos kutatási és gyakorlati kérdés megválaszolása során fontos. Az egyéni preferenciák sokféleségéből mintázatok kiemelésével támogatható a döntéshozatal. A vizsgálatokhoz több lehetőség áll rendelkezésünkre az egyszerű rangsorolástól, a páros összehasonlításokon át a hierarchikus módszerekig, vagy éppen a Q-módszer. mindegyiknek megvan a maga erénye, korlátja és alkalmazási feltétele. A Q-módszer régi-új megoldás, ami az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kap a szubjektív vélemények feldolgozása területén. Módszertani alapjait 90 éve fektették le, de a számításigénye és az adatgyűjtés automatizálása később vált elérhetővé. A Cikk bevezetést ad a Q-módszer lényegéhez és felhasználási lehetőségeihez

Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2023. évi márciusi szám.

Leave a Reply