Megjelent a Magyar Minőség 2023. augusztus-szeptemberi száma.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2023. augusztus-szeptemberi szám tartalmából:

Az innovációs ökoszisztémák üzleti modelljének fenntarthatósági kérdései – Tóth Csilla és Dr. Háry András

Az üzleti modellekkel kapcsolatos kutatások rendszerint az üzleti stratégia elméleti hagyományaira épülnek, és az üzleti stratégiát egy vállalat teljesítményével kapcsolják öszsze. A hagyományos fogalommeghatározás az üzleti modell értékteremtést szolgáló funkciójára épült, ugyanakkor az üzleti modell alkotása napjainkban nehezen választható el a vállalkozások és szervezetek egymás közötti kölcsönhatásától, egyesítve a formális és informális gazdasági kapcsolatokat, valamint kitérve azok környezeti kapcsolódásaira is. A szereplők számossága és sokfélesége közötti lokalizált kölcsönhatások éppen az innovációs ökoszisztémák egyik fő jellemzői, amelyek révén az egyedi szervezeti működés helyett rendszerszintű kérdések jelennek meg.

Egy fenntartható innovációs ökoszisztéma egészséges fejlődését ezért meghatározza az az értékalapú szemlélet, amelyet lehet vezetni az üzleti modell megközelítésből. A jelen írás elsőként ezen gondolatmenet elméleti kereteit igyekszik bemutatni. Ezt követően, az elemzés vizsgálja a szerzők által kidolgozott üzleti modell keretrendszer – fenntarthatósági szempont-kapcsolatokkal kiegészített – alkalmazási lehetőségeit az innovációs ökoszisztéma szintjén. Bemutatásra kerül egy, a témakörhöz kapcsolódó kutatás eredménye, amely ökoszisztéma-szinten értékeli a különböző üzleti modell-elemek értelmezésének lehetőségét. Végül, megfogalmazásra kerülnek a témakörben végezhető további kutatások lehetséges irányai.

Vállalati ötletmenedzsment folyamatos fejlesztése – Guba Miklós

A lean szemlélet népszerűsítése, a szabványosítás, a dokumentálás, az eszközeinek bevezetése és folyamatos fejlesztése volt a szerző fő feladata a vállalatánál. Ehhez hamarosan az „ötletmenedzsment” témakört is megkapta.

Ez akkoriban nem jelentett többet, mint egy kartondobozt, amelyen a felirat hirdette, hogy van ilyen is. A doboz egy frekventált, de nem túl központi helyen volt elhelyezve. Felbontása/ürítése ad hoc jelleggel történt.

Az ötletmenedzsment koncepció alapja egy írásos eljárás volt, webes felületen lehetett rögzíteni az ötleteket de a honlaphoz nem fért hozzá minden ötletgazda.

Itt autentikáció létezett, az ötletmenedzsmentért felelős személy vitte fel az ötleteket a gazda nevében, ő kísérte figyelemmel a pontok alakulását és az ebből eredő rangot, hogy bronz/ezüst/arany fokozatú-e az illető. A rang alapján az időbeli tengelyen egyre magasabb pont járt már egy-egy ötletért. Ez a minden-napi motiváció motorja volt. Legalábbis elméletben, mert a leírt és átgondolt szabályzat nem forgott közkézen, nem volt a mindennapok része.

A cikk bemutatja, hogy hogyan fejlesztették tovább a vállalatnál az ötletmenedzsmentet.

Első Magyar Zöld E-EXPO – Beszámoló

Mint korábbi számainkból is értesülhettek, a MATE Körforgásos Gazdaság Elemző Központjának szervezésében került megrendezésre e nagyszerű kezdeményezés, amelyhez természetes módon, a Magyar Minőség Társaság is csatlakozott, mint kiemelt média támogató, amely magában foglalta azt is, hogy az elkészült tudományos publikációknak lapunk hasábjain megjelenési lehetőséget biztosítunk.

Az elkövetkezőkben olvasható összefoglaló nagy része az Expo hivatalos közleménye, amit a Szerkesztőség kiegészített további információkkal, amelyek eredetét természetesen ismertetni fogjuk.

Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2022. évi júliusi szám.

Leave a Reply