Megjelent az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2023/1230 RENDELETE (2023. június 14.), a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az érintetteknek, nyári olvasnivaló és sok munka.

Ahol az olvasást kezdeni érdemes, a 54. cikk – Hatályba léptetés és alkalmazás. Itt különböző időpontok vannak felsorolva. A rendelet a megjelenés után 20 nappal lép hatályba. 2027. január 14-től alkalmazandó, ez elegendő időt hagyna a felkészülésre de van egy-két olyan időpont és az érintett cikkekre hivatkozás, amely akár sürgőssé is teheti a rendelet tanulmányozását.

Az első ilyen az, hogy már 2023. július 13-tól kell alkalmazni a a 6. cikk (7) bekezdését, valamint a 48. és 52. cikket (6. cikk A vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások tárgyát képező, az I. mellékletben felsorolt gépek és kapcsolódó termékek kategóriái, 48. cikk Bizottsági eljárás, 52. cikk Átmeneti rendelkezések), ez azért elég közel van.

A második a 2023. október 14-től alkalmazandó, az 50. cikk (1) bekezdése (50. cikk Szankciók) – ez nem sokakat érint közvetlenül.

Harmadik a 2024. január 14-től alkalmazandó 26–42. cikkek ( V. Fejezet – A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése), ez az a határidő ami sokaknak sok munkát jelent.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A rendelettel a későbbiekben részletesen kívánunk foglalkozni, akinek mondanivalója van, kérem keresse meg Társaságunkat vagy a Magyar Minőség szerkesztőségét, és teret adunk minden érdemi szakmai véleménynek.

A 2023. július 4-én megjelent EU hivatalos lap (L 169) módosította a fenti rendeletet, az időpontokat kicsit kitolta a megjelenéstől számított 20 napot figyelembe véve, pl. a 2023. július 14-i határidőket július 20-ra, az eredeti rendeletben lévő mindegyik határidőt 6 nappal megtoldva.

Leave a Reply