A Társaság igazgatótanács tagjai közül 3 fő lemondott az igazgatótanácsi tagságról. Az igazgatótanács határozat képességének visszaállításához szükséges a rendkívüli közgyűlés összehívása.

Napirend:

  1. Új IT tagok megválasztása
  1. Az alapszabály módosítása az 1. pontban hozott döntés miatt

A napirendben meghatározott kérdések megvitatására és a szükséges döntések meghozatala.
Közgyűlés: 2021. augusztus 27. 14.00 Tagok 50%-ának megjelenése esetében határozatképes, határozatképtelenség esetében a

megismételt közgyűlés 2021. szeptember 2. 14.00.

Helyszín: Magyar Szabványügyi Testület
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

A tagok meghatalmazhatnak képviselőt a közgyűlési részvételre. A meg nem jelent tagok tudomásul veszik, hogy a közgyűlés határozatai a tagokra egyöntetűen vonatkoznak attól függetlenül, hogy részt vettek-e a döntésben vagy sem.

Szabó Mirtill
elnök

Kérjük részvételi szándékát jelezze 2021. augusztus 26-ig.

Leave a Reply