30 év

Kinek mit mond ez az időtartam? 30 év!

A történelmet tekintve, sokaknak 1991. júniusáról nem a Magyar Minőség Társaság megalakulása, hanem a szovjet csapatok kivonulása sejlik fel emlékei között.

Az elmúlt 30 évre természetesen ezen túl számos nézőpontból tekinthetünk. Szülőként mondhatjuk akár, hogy 30 év alatt felnőtt a gyermekem, elvégezte iskoláit, elhelyezkedett és családot alapított.

Vezetőként, elmondhatjuk, hogy volt akár több munkahelyünk ahol dolgoztunk, tanultunk, fejlődtünk és tesszük a dolgunkat a napi rutin és legjobb tudásunk szerint.

A Magyar Minőség Társaság, ha visszatekint az elmúlt 30 évre, nagyon sok mindent megélt. A kezdeti úttörői hév, a tenni akarás, az új dolgok okozta lendület vitte előre megszületésétől és tette meghatározó szakmai szervezetté Magyarországon. Ha visszatekintünk, azt gondolom, csak jó emlékek jutnak eszünkbe. Számos értékes pillanat, emberi kapcsolatok, szakmai újdonságok, technikai kihívások, sikerélmények cikáznak gondolataink között.

Azt gondolom egy „felnőtt” szakmai szervezetnek is feladata és kötelessége, hogy alkalmazkodjon a jelen kor rendkívül felgyorsult és kihívások százaival tűzdelt világához. Lépést kell tartani a változásokkal, és a lehető legtöbbet kihozni önmagunkból és tagjainkból. Mindezt úgy érdemes tenni, hogy értékeinket, hagyományainkat tiszteljük és ezen alapokon építkezve újabb és újabb célokat tűzünk ki magunk elé, amelyeket lépésről-lépésre elkezdünk közösen megvalósítani.

Jelen helyzet

Valahogy így látom én a Magyar Minőség Társaságot, ha visszatekintek és a jelen helyzetet nézem az elnök szemszögéből. Azt gondolom, ha szigorúan kettesben maradunk önmagunkkal, bevallhatjuk a tükörnek és önmagunknak, hogy a változás ideje elérkezett. A szó, hogy változás, egy olyan reakciót vált ki mindenkiből, amely kissé nehezebbé teszi az elindulást, de meghaladva önnön korlátainkat, képesek vagyunk megújulni és új lendületet vinni akár egy szervezet életébe is.

Erre vállalkozom én jelenleg és törekszem arra, hogy legyen egy víziónk az elkövetkezendő 30 évre. Legyen egy közös cél, amit el kívánunk érni. Legyen meg bennünk a vágy arra, hogy a szükséges minimumnál többet akarjunk tenni! Törekedjünk arra, hogy munkánkkal, tapasztalataink átadásával jobbá tegyük a világot.

Új stratégia

2020-ban elkezdődött a Magyar Minőség Társaságnál egy vízió megfogalmazása és egy új stratégia kidolgozása. Az idei 30 éves születésnapunk okán ezt az évet részben a megújulás jegyében kívánjuk tagjainkkal, partnereinkkel együtt eltölteni.

Egyben örömmel veszem a tagság azon tagjainak megkeresését, akik majd a bemutatásra kerülő egyes akciókhoz szeretnének kapcsolódni és aktívan részt kívánnak venni az elkövetkezendő 30 év alakításában.

Szabó Mirtill
MMT elnök

Leave a Reply