A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatót teljes egészében itt közöljük.

A tájékoztatóban említett CAF 2020 modell letölthető a EIPA honlapjáról.

CAF 2020 – A Közös Értékelési Keretrendszer új modellje

A Közös Értékelési Keretrendszer kialakításának (CAF) története 1998-ig nyúlik vissza, amikor az Európai Közigazgatás-fejlesztési Hálózat (EUPAN) miniszterei megbízták az Európai Közigazgatási Intézetet (EIPA) „az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minőségének javítására irányuló általános alapelvek” kialakítására. A CAF ennek eredményeként, az EUPAN keretében, az EIPA koordinálásával jött létre. A CAF az önértékelés eredményei révén segít a szervezet helyzetképének meghatározásában, az önértékelés eredményei alapján elkészített és végrehajtott intézkedési tervvel támogatja a ciklikus szervezetfejlesztést, és egyben fontos visszajelzés a vezetés számára a szervezet valamennyi fő működési területe vonatkozásában. Jellemzői miatt kiváló eszköz arra, hogy integráltan segítse a stratégia, a szervezeti teljesítményértékelés, valamint az egyéni teljesítményértékelés egymásra épülő, megfelelő célkitűzéseinek kialakítását, rendszerszerű működtetését.

A CAF 2020 modell

A CAF 2013-as modelljének kialakítása óta a közigazgatási szervezetfejlesztést érintő nemzetközi trendek jelentősen megváltoztak, így globális szinten prioritásként jelentek meg a digitalizálás, fenntarthatóság, sokféleség, innováció, valamint tettre készség (agilitás) alapelvei.  A CAF 2020-as modell a Közös Értékelési Keretrendszer ötödik verziója, amelynek célja, hogy az említett alapelvek gyakorlati megvalósításán keresztül a jó kormányzás és a kiválóság európai irányelve legyen.

Az új modell egy 2017 szeptembere óta zajló, interaktív és bevonó fejlesztési folyamat során került kialakításra az Európai Közigazgatási Intézet, valamint a nemzeti CAF koordinátorok együttműködésével. A nemzeti koordinátorok ülésén történő képviseletet a Miniszterelnökség látja el.

A CAF 2020 alapvető célja, hogy hozzájáruljon a jó kormányzás alapelvének gyakorlati alkalmazásához, a közigazgatási reformok sikerességéhez, valamint az állampolgároknak nyújtott jobb szolgáltatások megteremtéséhez. Segítségével a vezetőség és a munkavállalók közösen értékelik és fejlesztik szervezetüket.

Milyen újdonságai vannak a CAF 2020-nak?

A CAF 2020 első sorban a digitalizálásra, fenntarthatóságra, sokféleségre, innovációra és tettrekészségre (agilitásra) fókuszál. Ugyanakkor megmaradt az eddig is használt, 9 kritériumból és 28 alkritériumból álló alapstruktúra. A 28 alkritérium egy része azonban átalakításra került. A fő változtatások jellemzően a példák szintjén történtek, amelyek száma és hosszúsága a felülvizsgálat eredményeként egyaránt csökkent. Így a korábbi CAF felhasználók számára is könnyű lesz az új modellre történő átállás.

A CAF 2020 jellemzői és előnyei

 • Jobb közszolgáltatások az állampolgároknak.
 • Kifejezetten a közigazgatásra szabott.
 • Európai alapelvek: a CAF nemzeti koordinátorok hálózata biztosítja, hogy a CAF a kormányzás európai értékein és alapelvein nyugvó egyedi eszköz legyen a közszféra szervezeteinek fejlesztésére.
 • Közös nyelv: lehetővé teszi a beosztottak és a vezetők számára, hogy közösen, konstruktív módon egyeztessenek a szervezeti fejlesztések kapcsán, valamint népszerűsítsék a párbeszédet és a „benchlearning”(másik szervezettől való tanulás) technikákat.
 • Emberek bevonása: az önértékelés szisztematikusan bevonja az embereket a szervezetfejlesztésbe.
 • Tény alapú fejlődés: arra ösztönzi a közigazgatási szervezeteket, hogy gyűjtsék és megfelelően használják fel az adatokat és információkat.
 • Költségmentes: a CAF ingyenesen elérhető az EIPA Európai CAF Erőforrás Központja, valamint a Nemzeti CAF Koordinátorok jóvoltából.
 • Külső visszacsatolás, valamint a „Hatékony CAF Felhasználó” cím elnyerése: lehetőséget nyújt külső visszajelzésre, melynek során CAF szakértők javaslatokat tesznek a szervezeti fejlesztésekre, illetve odaítélik a „Hatékony CAF Felhasználó” címet.

A CAF 2020 az alábbi tapasztalatokból merít inspirációt:

 • Eszköztár – Közigazgatás Minősége (Európai Bizottság)
 • A közigazgatás alapelvei (SIGMA OECD 2019)
 • ENSZ – Fenntartható Fejlődés Céljai (SDGs)
 • Globális Kormányzati Trendek Átfogó Innovációja (OECD 2019)
 • EPSA – a Közszféra Európai Díja
 • Közszféra Innovációs Megfigyelőközpontja (OECD OPSI)

Leave a Reply