Megjelent a Magyar Minőség 2022. decemberi száma.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2022. decemberi szám tartalmából:

Minőségmenedzsment módszerek alkalmazása a meg-felelési kockázatok értékelésében – Dr. Benedek Petra, Dr. Bognár Ferenc, Prof. Dr. Kövesi János

Míg a hibamód- és hatáselemzést (FMEA) széles körben használják az iparban, alkalmazása újszerű a pénzügyi szolgáltatások területén. Ez a közlemény egy olyan kockázatértékelési folyamatot ír le, amely lehetőséget ad az egyéni értékelések összehasonlítására és az egyetértés mérésére. Ez a minőségmenedzsment területén is fontos szempont lehet. A módszer egyik újdonsága, hogy megfelelési kérdésekben az észlelhetőséget a nem megfelelés valószínűségével és hatásával egyenértékű értékelési dimenziónak tekinti.

A minőség- és változásmenedzsment kihívásai a közelgő társadalmi-ipari változások (5.0) kontextusában – Hugyi Milán

A közelgő ipari-társadalmi forradalom, amelyet a szakirodalom 5.0 elnevezéssel illethet, hangsúlyozza a technológia (gép) és ember értékteremtő munkájának összehangolását. Ezen szemlélet a fenntarthatóság irányába kíván haladni, amely most egyre inkább szignifikánsan kiemelkedő szerepet érdemel a világot érintő negatív hatások átélésével. Kutatás során a szerző arra kereste a választ, hogy az ipar 4.0 kiterjesztett értelemben véve, hogyan jelenik meg és milyen hangsúlyt kap a Magyarországon az autóipari beszállítói láncban, ill. a megkérdezett vezetők milyen változások szükségességét látják indokoltnak a menedzsment folyamatok kapcsán, a hatékonyság elősegítése érdekében, hangsúlyt fektetve a humán tőkére. A kvalitatív kutatás részeként szakértői mélyinterjúkra került sor, amely tartalomelemzéssel egészült ki a „grounded theory” módszertanra alapozva. Az eredmények igazolják az eddigi folyamatok felülvizsgálatának és változtatásának szükségességét, annak érdekében, hogy a humán tőkében rejlő potenciál ne vesszen el és a technológiai fejlődés – még inkább – az emberi erőforrás szolgálatába állhasson a hatékonyság és eredményesség elérése érdekében. Ennek lehetséges eszközei között találjuk az auditok utókövetési folyamatának átstrukturálásában végbemenő változásokat a minőséget szolgáló menedzsment rendszerekben, valamint a feldolgozott adatok kiértékelésében a többtényezős statisztikai folyamatszabályozás megvalósítása, amely egyik esszenciája lehet az ipari (IoT) adatoknak.

A közbeszerzési szerződések ellenőrzése – Dr. Kovács László

A közbeszerzések nemzetgazdasági szinten is jelentős forrásállomány jogszerű és hatékony felhasználáshoz járulnak hozzá. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása részletesen szabályozott, ahogyan a folyamat végén megkötendő szerződés egyes elemei is. Sokáig azonban a szerződés teljesítésének jogszerűsége csak a felek közötti jogvita polgári perben való elbírálása során volt vizsgálható. A tanulmány egy olyan jogintézmény gyakorlati alkalmazhatóságát, gazdasági hatásait, jogkövető magatartásra nevelő eredményeit mutatja be, amely kicsit több mint öt éve része a hazai közbeszerzési ellenőrzési rendszernek.
Alaphipotézisük az, hogy a közbeszerzési szerződés-ellenőrzés egy hatékony ellenőrzési metódus, amely az elmúlt öt év távlatában hozzájárult a jogellenes szerződés-módosítások számának csökkenéséhez.

Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2021. évi októberi szám.

Leave a Reply