Közgyűlési Meghívó

Magyar Minőség Társaság
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Helyszín: Távolléti közgyűlés

MMT alapszabály IV. 12. § 5. pont 3. bekezdés alapján a Társaság elnöke az MMT Közgyűlését elektronikus hírközlő eszközök segítségével történő megtartásával is összehívhatná. A vészhelyzetre tekintettel, ülés megtartása nélküli határozathozatal engedélyezett a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, 3. § (2) b. pontja alapján, ezért a kőgyűlésünket e módon tartjuk meg.

Kérdéseket lehet feltenni az ügyvezetéshez elektronikus úton, a titkarsag@qulaity -mmt.hu címre küldött e-mailben.

vagy 2020. május 13-án 14.00-kor online, Google Meet felsználásával:

https://meet.google.com/nqx-ftoo-hmt

A szavazólapokat, kérjük nyomtassa ki és kitöltve kérjük megküldeni a titkarsag@quality-mmt.hu e-mail címre.

A szavazatokat az ügyvezetés összesíti, majd a tagságot az eredményekről tájékoztatja.

Szavazási határidő 2020. május 20. 12.00

Napirend

  1. Az MMT 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
  2. Az MMT 2019. évi mérlegnek és eredménykimutatásának jóváhagyása.
  3. Az MMT 2020. évi pénzügyi terve főbb előirányzatainak jóváhagyása.
  4. Az MMT 2020. évi szakmai munkatervének jóváhagyása.

Közgyűlési anyagok:

Szabó Mirtill elnök

Leave a Reply