Megjelent a Magyar Minőség 2020. áprilisi száma.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2020. áprilisi szám tartalmából:

A hazai tudós-képzés előtt álló minőségi kihívások – Herczeg Boglárka, Miskolczi Tibor és Dr. Mikáczó Andrea

A Magyar Felsőoktatási Akkreditáció Bizottság (MAB) 2019. évi stratégiai fejlesztési célként fogalmazta meg, a doktori iskolák akkreditációs eljárásrendjének reformját, az eljárásrend összehangolását az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) követelményeivel. A megújított eljárásrend bevezetésére 2019 őszén került sor, pilot projekt keretében. Jelen tanulmányban célunk annak bemutatása, hogy a MAB megújított önértékelési útmutatója miként követi és képezi le az ESG 2015 követelményeit, továbbá, hogy az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer miként képes támogatólag hatni az intézményi minőségirányítási tevékenységekre.

A közigazgatás lehetőségei a fenntarthatóság területén – Csonka Zsófia és Dr. Berényi László

A környezettudatos személyes viselkedés elengedhetetlen a fenntarthatóság eléréséhez. Mivel a környezettudatosságot (is) átkaroló fenntarthatóság összetett fogalom, a felmerülő kihívásokra sem lehet egyszerű válasz találni. A vállalatok szerepével számos kutatás foglalkozik, sőt az állami szerepvállalás mértéke és módja is népszerű kérdések. Kevesebb szó esik azonban a közigazgatásban dolgozók véleményéről, attitűdjeiről és lehetőségeiről. A szerzők az ezen a területen kezdtek el vizsgálódni. A jól képzett munkaerő hozzájárul a közigazgatás minőségének javításához, ami növelheti a társadalmi elégedettséget, ennek részeként pedig jól kezelhetőnek tartjuk a környezettudatosságot. Pilot felmérésükben 34 közigazgatás-szervező szakos hallgató vett részt.

Dr. Gutassy Attila: Megfelelőségértékelés és termékbiztonság – könyvismertetés

„Az írott szó is lehet fegyver. Ha elég súlyos a könyv.”

A 412 oldalas mű célja a vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás, akkreditálás, kijelölés, bejelentés (notifikálás) ívének az áttekintésén keresztül a termékbiztonság és a termékfelelősség, illetve ezek folyományaként a fogyasztóvédelem kérdésének a tárgyalása, kitekintve az esetleges veszélyhelyzet, havária gyártó, forgalmazó, hatóság általi kezelésére is.

Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2019. évi  márciusi szám.

Leave a Reply