Megjelent a Magyar Minőség 2017. novemberi száma.

MM 2017. 11. novemberi szám címlap

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2017. novemberi szám tartalmából:

A minőségügy új kihívásai az „Ipar 4.0” tükrében

Dr. Husti István, Dr. Daróczi Miklós és Sami Sader

Miért is foglalkoztak a szerzők a kérdéssel:

  • A világban szinte mindenütt a gazdaság és főként az ipar jövőjével kapcsolatban vélhetően a leggyakrabban előforduló kifejezések egyike az „ipar 4.0”. A koncepciót gyakran emlegetik negyedik ipari forradalomként, de olyan vélemények is vannak, amelyek ezt az új irányzatot egy tudományos-technikai szerves fejlődés következő állomásaként fogják fel.
  • A minőséggel való törődés nem veszített jelentőségéből a korábbi „minőség-boom”-hoz képest.
  • A jelenben megfogalmazható jövőre vonatkozó kér-dések egyike: miként sikerül vállalatainknál a minő-ségmenedzsment „bejáratott” rendszerét hozzáigazí-tani az ipar 4.0 koncepció jegyében megvalósuló változásokhoz

Tanulmányuk mindezek szellemében íródott. Legfőbb céljuk: hozzájárulni ahhoz a szakmai együtt-gondolkodáshoz, amely a hazai termelő-szolgáltató szervezetek tevékenységének fejlesztéséhez, az új és újabb kihívásoknak való megfeleléshez és versenyképességük fokozásához vezethet.

Tudom, tudod … tudjuk? – A lean tudás átadása multi környezetben

Dr. Demeter Krisztina és Dr. Losonci Dávid

A szerzők a vállalati tapasztalatokat összegző esettanulmányos kutatásukban a lean termelési rendszerrel kapcsolatos tudásmegosztási gyakorlatokat tárták fel a multinacionális vállalatok belső hálózatában. Cikkben a lean termelési rendszerrel kapcsolatos tudásra lean tudásként utalnaknk. A lean tudásátadási gyakorlatok a vállalatcsoport egységei közötti formalizált „csatornákat” takarják, amelyeken keresztül a lean tudás a különböző egységek között (gyár-gyár, központ-gyár) áramlik. A lean tudásmegosztási gyakorlatok azonosítása és a jó rendszerek jellemzőinek számba vétele segíthet a vezetőknek és szakértőknek, hogy hatékonyabb lean tudásmegosztási rendszert építsenek és működtessenek.

Egy oktatás- és oktatófejlesztési rendszer – avagy minőségmenedzsment egyetemi intézeti keretek között

Dr. Czakó Erzsébet és Kazainé Dr. Ónodi Annamária

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete nappali tagozaton több, mint ezer főnek oktatja a Vállalatgazdaságtan tantárgyat közel két évtizede. Az alábbi írás a több, mint 30 szemináriumvezetőre kierjedő minőségmenedzsmentet szolgáló rendszert mutatja be. A cikk első fele a minőségmenedzsment rendszernek a kontextusát vázolja fel, a második rész pedig a rendszer részeit és működtetését ismerteti. Úgy véljük, az általunk bemutatott rendszer érdekes lehet azok számára, akik tudás-intenzív cégeknél foglalkoznak rendszerszerű minőségmenedzsmenttel.

Tartalom.
Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2016. évi  októberi szám:

Magyar Minőség XXV. évfolyam 10. szám 2016. október

Leave a Reply