A tagjainknak a 2017 évi közgyűlésre való meghívó e-mailben megadott linkek nem elérhetők, az ügykezelő rendszer hibájából.

A hiba elhárításán dolgozunk.

A beszámoló és közhasznúsági melléklet és a írásbeli kiegészítés itt érhető el.

Közgyűlésre jelentkezés itt.

Közgyűlési meghívó.

Időpont: 2017. május 24. 14.00

Helyszín: Magyar Szabványügyi Testület
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1, Ybl Miklós terem, első emelet.
Napirend

1. Az MMT 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
2. Az MMT 2016. évi mérlegnek és eredménykimutatásának jóváhagyása.
3. Az MMT 2017. évi pénzügyi terve főbb előirányzatainak jóváhagyása.
4. Az MMT 2017. évi szakmai munkatervének jóváhagyása.
5. Egyebek.
Ha a közgyűlésen a megjelentek száma nem éri el az 50%-t megismételt közgyűlést tartunk, az eredetileg meghirdetett időpont után fél órával (2017. május 24. 14:30), amely a tagok számára tekintet nélkül határozat képes. A tagok meghatalmazhatnak képviselőt a közgyűlési rsézvételre. A meg nem jelent tagok tudomásul veszik, hogy a közgyűlés határozatai a tagokra egyöntetűen vonatkoznak attól függetlenül, hogy részt vettek-e a döntésben vagy sem.

Kérjük részvételi szándékát a rendezvények honlapunkon történő regisztrációval jelezze 2017. május 22-ig.

Rezsabek Nándor elnök

Leave a Reply