A Magyar Minőség Háza 2017 díjat a Szent Erzsébet Otthon Társaság Idősek Otthona nyerte el az Egészségügyi ellátás az idősgondozásban szolgáltatásával.

Kérdéseimet Beretzky Annának a pilisvörösvári intézmény munkatársának tettem fel.

– Kérem, röviden mutassa be a Szent Erzsébet Otthon Társaságot!

– Intézményünk 18 km-re a fővárostól, Pilisvörösváron, a Budai – hegység és a Pilis ölelésében fekszik a Pilisszántóra vezető úton, festői szépségű, hegyekre néző környezetben.
Az Otthon egy 6 hektáros területen épült fel, mely egy 4 szintes épületből és 25 sorházból áll.
A Szent Erzsébet Otthon Társaság Idősek Otthona eredményes működésének és sikerének kulcsa az Intézmény céljait támogató pozitív értékrend. Intézményünk megszerezte az ISO 9001:2015 Nemzetközi Minőség Tanúsítványt, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standard Tanúsítványt (MEES), továbbá a 2012-es, 2013-as, 2014-es, 2015-ös 2016-os és 2017-es Magyar Minőség Háza® aranydíját. Az Otthon alapítója és tulajdonosa a kanadai St. Elizabeth Home Society, fenntartója a Betegápoló Irgalmasrend. Jogállása: önálló egyházi jogi személy. A Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány döntése alapján alakítottuk ki a Magyar Termék Nagydíjas® Idősgondozás Manhertz-elve® rendszer szerinti működést, amelynek lényege, hogy a gondozást elkezdjük már aktív nyugdíjas korban a Nyugdíjasházban, amikor még el tudja látni magát az idős ember, de nem árt az odafigyelés betegség idején, és jólesik a társaság, valamint a közös programok. A Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány hazánkban egyedülálló módszert alakított ki az idősgondozásban. A Manhertz-elv® lényege, hogy háromszintű modellben helyezik el és gondoskodik az időskorúakról, ápolási/gondozási szükségleteiknek megfelelően.
Otthonunk olyan szervezeti kultúrát képvisel, mely központjában ellátottaink állnak. Működésünk a lakók kellemes mindennapjainak és tartalmas életvezetésének lehetővé tételéért zajlik. Nem csak ellátást, gondoskodást kapnak nálunk a bentlakók, hanem lelki problémájukra is igyekszünk hiteles személyeken keresztül segítséget nyújtani.

– Emlékeim szerint a Szent Erzsébet Otthon az eddig legtöbbször díjazott intézmény, aki a Magyar Minőség Háza díjat elnyerte! Mivel érdemelték ki az eddigi elismeréseket?

– Intézményünk 2012. óta töretlenül részesül a Magyar Minőség Társaság elismerésben:
• 2012. Többszintű Idősgondozás szolgáltatása
• 2013. A Többszintű Idősgondozás Rendszerhasználati Kézikönyve terméke
• 2014. Az Idősgondozás Manhertz-elve ® Utolsó időszak szolgálata
• 2015. Fizikoterápiás Centrum szolgáltatása
• 2016. Az Idősgondozás Manhertz-elve ® a mentálhigiénében szolgáltatása
• 2017. Az Egészségügyi Ellátás az idősgondozásban szolgáltatása

– Miért tartják fontosnak a pályázást?

– A Szent Erzsébet Otthon, mint a Manhertz-elvet® alkalmazó Referencia-Intézmény minden dolgozójával szembeni elvárás a munkahelyi környezet folyamatos jobbítására való törekvés a követelmények, a valós igények, szükségletek és a lehetőségek határain belül. Intézményünk Vezetősége, valamint Munkavállalói folyamatosan azon dolgoznak, hogy a szolgáltatásainkat, folyamatainkat minél jobbá és hatékonyabbá tegyék, annak érdekében, hogy lakók elégedettségét szolgálhassák. A folyamatos fejlesztések eredményeit a belső elégedettségi felmérések mellet a pályázatokkal is hitelesen tudjuk mérni, a pályázatok eredményeinek figyelembevételével tud Vezetőségünk döntéseket hozni az esetlegesen szükséges változtatásokról.

– Miként értékelik a díjakat és miért tartják fontosnak azokat?

– Minden egyes elismerés külön-külön és együtt is kiemelt jelentőséggel bír Intézményünk számára. Ezen elismerések a lakók-, a hozzátartozók, valamint a munkavállalók visszajelzései mellett objektív tükörképet adnak a munkánkról, elképzeléseinkről és a céljainkról, továbbá megerősítést kapunk arról, hogy az Intézmény működése, értékrendje és elvei megfelelnek a mai kor követelményeinek.

– Mit tesznek a minőségi munkavégzés erősítésért, a vevői elégedettség fokozásáért?

– Intézményünk a szolgáltatásaira vonatkozó észrevételeket, információkat rendszeresen és dokumentáltan gyűjti, elemzi, értékeli és azok tanulságai alapján intézkedik a szükséges beavatkozások és módosítások megtételéről.
A szolgáltatást igénybe vevők elégedettségét kérdőíves felméréssel évente kettő alkalommal szoktuk vizsgálni. A kitöltött és kiértékelt kérdőíveket az illetékes szakterületi vezetők bemutatják a vezetői értekezleten, ahol javaslattétel történik a szükséges intézkedésről. Az intézkedés jóváhagyása a főigazgató feladata. A bevezetett módosítás működését figyelemmel kísérik, és hatását folyamatosan vizsgálják. A folyamatos monitorozás kivitelezéséért a minőségirányítási vezető felelős.

A dolgozói elégedettséget évente kettő alkalommal mérjük, kérdőíves módszerrel. Az értékelés a minőségirányítási vezető feladata, melynek eredményéről a főigazgatót tájékoztatja.
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő vagy érdekelt feleink reklamációval élnek, annak kivizsgálása és dokumentálása a korábban leírtak szerint történik. A jogos ellátotti/megbízói észrevétel alapos kivizsgálása, majd ezek eredményeinek kiértékelése után kerül sor a helyesbítő tevékenység végrehajtására.
A felmérési eredmények és a vevői észrevételek értékelése a vezetőségi átvizsgálás tárgyát képezik, lehetővé téve az eredményességet célzó stratégiai tervek megfogalmazását.

– Köszönöm válaszait. Öröm volt bepillantani egy olyan szolgáltató életébe, ahol a minőségi munkavégzésnek hagyománya és kiváló eredményei vannak!