Emberközpontú munkahely teremtése, mely a hátránnyal, nehézségekkel küzdő, az elsődleges munkaerőpiac foglalkozatási feltételei szerinti munkát vállalni nehézségekkel tudó embereknek kíván teljes értékű szerepet nyújtani a munka világában. Ezen célcsoporttal a piaci kívánalmaknak megfelelő minőségi termék és szolgáltatás nyújtása, melyet elsődlegesen a komplex humánpolitikai szervezettség eszközével érünk el.
Híd kívánunk lenni a hátránnyal élők és a modern munkaerőpiac között.”
– Oplaznik Gabriella alapító tulajdonos

– Kedves Gabriella! A MEMFO Rehabilitációs Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapjának kezdőlapján olvasható idézet bővebb kifejtésére és egy rövid cégbemutatásra szeretném kérni!

– Cégünk 18 éve kezdte el a foglalkoztatás Komárom-Esztergom megyében 50 fővel. Ma közel 300 főnek adunk munkát, 5 telephelyen, és a megváltozott munkaképességű dolgozóink mindössze a létszám 30%-át teszik ki. Az elmúlt időszakban nagyon sokféle munkával volt dolgunk, ma a teljes kétszámunk az autóparnak szállít be autókábeleket. Partnereink azért szeretnek velünk dolgozni, mert kiváló minőséget és a megállapodásban rögzített szállítási időpontokat pontosan betartjuk, vevőinkkel a kommunikáció kiváló. Köszönet a stabil és lelkiismeretes munkatársaimnak, és vezetőiknek.

A megalakuláskor a megváltozott munkaképességű személyek, rehabilitációs célú munkahelyteremtése volt a cél. Ebben az időben megtanultuk, hogy bár hozzánk elsődlegesen az egészségi károsodással élők kerülnek, minden ember számára az egyéni munkakörnyezet és munkafeladat az, ami nem csak lehetőséget a foglalkoztatásra, de elkötelezett és felelősségteljes munkavállalót von maga után. Mi a kezdetek óta egyfajta megállapodást kötünk a dolgozókkal, melynem az a két legfontosabb pontja, hogy mindketten azt adjuk egymásnak, ami a másik számára a legfontosabb. Mi mint munkáltató, olyan munkakörülményeket és feladatokat, ami összeegyeztethető az egészségi állapotával, szociális, mentális helyzetével, a munkatársaink pedig mind-ezekért a képességeik szerint a leg becsületesebb módon minőségi munkavégzést adnak cserébe. A kommunikáció folyamatos nem csak termelés oldaláról, de a rehabilitáció érdekében is, így nem csak azt tudjuk a munkatársainkról, hogy ki milyen hatékonysággal dolgozik, de azt is, hogy éppen milyen élethelyzetben van.

Természetesen a hátránnyal élők vannak ma is legnagyobb létszámban nálunk, akik a mai multinacionális foglalkoztatók elvásásainak nem tudnak megfelelni, mivel nem tudnak napi 2-3 órát utazással tölteni a lakóhely és a munkahely között, vagy a, gyermekvállalás, családi állapotuk okán nem tudják a többműszakos, vagy/és folyamatos munkarendet vállalni. Nálunk a telephelyek azért vannak a településeken, és ezért kislétszámúak, hogy az utazás ne jelentsen gondot, valamint így a településszerkezethez tudjuk a munkaidőket rugalmasan igazítani, ugyan úgy, ahogy az egyéni munkaidőket is rugalmasan tudjuk kezelni, pl részmunkaidővel. Nálunk egy műszak van és heti 5 munkanap, hogy a hétvége a pihenésé, a családé legyen, hiszen a család az elsődleges közössége egy egészséges társadalomnak. Munkamódszereinken nem változtattunk, így tapasztalataink alapján nálunk jóval kevesebb a fluktuáció, az elvándorlás, mint más foglalkoztatóknál, remélem kollégáim a MEMFO-t a második családjuknak tekintik, amit érdemes megbecsülni.

– A minőségi termék és szolgáltatás elérését prioritásként kezelik. Mit tesznek a minőségügyi szemlélet erősítéséért?

– Azon túl, hogy a vevőnk minőségbiztosítási politikáját és az ezzel járó folyamatokat, mind a termelésben, mind a dokumentációban nagyok komolyan kezeljük, a magunk részéről speciális belső képzési rendszert vezettünk be. Ebben a képzési rendszerben a vállalati kultúrának is kiemelt része a minőségbiztosítás, a minőségi munkavégzés, az egyéni felelősség. A tematikánk alapján a dolgozóink az egész vállalati szervezési folyamatokat megismerik, és a saját munkakörük, posztjuk folyamatát a szervezet egészébe beépítve sajátítják el. Megtanulják azt, hogy az általuk előállított termékre úgy nézzenek, mint értéket képező minőségi árura, és tudják, hogy Ők saját maguk mit tesznek ehhez hozzá. Ezzel elérjük, hogy a leg egyszerűbb munkafolyamatot is nagy odafigyeléssel és felelősséggel végezzék. A minőséget a hatékonysággal együtt napi szinten, folyamatosan figyeljük, és értékeljük. A dolgozóink havonta írásban, negyedévente személyes interjúban kapnak visszajelzést a munkájukról.

Képzéseink egymásra épülnek: Az új dolgozó betanítását követően éves ismétlő oktatások vannak azoknak, akiknek a szintfelmérése azt mutatja, hogy vannak területek, melyek hátrányba szorultak a gyakorlat során. A hosszú betegállományból. GYES-ről, GYED-ről visszatérők esetében, vagy aki pozíciót vált, esetleg a karrier lépcsőn feljebb lép, új oktatásokat kell kapjon, hogy a megfelelő tudás és képességek bírtokában tudjon munkát vállalni. Az új dolgozók gyors és zökkenő-mentes beillesztése érdekében idén mentor-programot kezdünk, ami a vállalati kultúra gyakorlati átadását célozza meg. Valamint fejlődó-programunk a munkakörök kiválóságainak nyújt segítséget akadálymentes magasabb pozíció ellátására, ennek a programnak a tematikáját, módszertanát is szeretnénk, idén leírni, mivel a gyakorlatban már eredményesen működik.

– Hogyan követik vevőik elégedettségét? Kérem, említse meg legfontosabb partnereiket!

– 13. éve a munkánk nagy részét a SEWS Magyarország Kft-től kapjuk, a karácsonyi szezonra szoktunk elvállani a Szamos Maripán Kft részére csomagolási munkánkat, velük is 15 éves kiváló partneri kapcsolatunk van. Talán ezek a számot bizonyítják, hogy megbízhatóak vagyunk és partnereink maximálisan elégedettek velünk. Mind ezekért azonban a folyamatos kapcsolattartás a felelős. Aktuális termelés esetén a napi termelési folyamatokban, a vevőinkkel, a megfelelő területekkel, azok vezetőivel telephelyeink napi kapcsolatot tartanak fenn. Operatív igazgatói szinten havonta van személyes egyeztetés a felmerült kérdésekben a jövőtervezésben, stb. Cégvezetői szintű megbeszélésekre mára már évi egy-két alkalommal van szükség, elsősorban a gazdasági, vagy fejlesztési kérdések esetén.Jelenleg van kidolgozás alatt egy új partnerrel a hosszú-távú együttműködés lehetősége, a megegyezés már létre jött, jelenleg az auditorunk és a trénerek dolgozzák ki a képzési tematikát, hogy az általunk fontos tréningekbe beépítsük az új munkafolyamatokat, elvárásokat. feltételeket. Nagyon remélem, hogy az eddig bevált módszerek betartásával az új vevő is elégedett lesz a munkánkkal és ennek köszönhetően gazdaságilag stabilabb lesz a vevői környezetünk.

– Több olyan, régión kívül is elismerésre méltó tevékenységet végeznek, mint például a MEMFO Barátok-közt program sorozat. Mit érdemes erről tudni, és milyen eredményeik vannak? 

– A MEMFO Barátok-közt programsorozatot több minden is életre keltette. Elsődlegesen az, hogy éreztük, hogy a telephelyeinken dolgozók, baráti köröket alkotnak és szeretnek a munkán kívül is találkozni. Akadtak alkalmak, jutalomkirándulások, amikor a távoli telephelyeken dolgozók találkoztak egymással, és ezek felerősítették az érdeklődést egymás iránt. Nem tagadhatjuk le azonban azt sem, hogy a mai munkaerőhiány nálunk is megmutatkozott és az addig ismeretlen fluktuáció 2014-től emelkedni kezdett. Mivel cégünk igen alacsony eredménytartalékkal dolgozik, így az elvándorlás csökkentésére szóba sem jöhet a multik által diktált 30-50 ezer forintos kaffetéria csomagok. és valójában a humán politikánktól is távol áll ez a fajta megközelítés.

Ugyanakkor sokat tanulunk azokon a konferenciákon, képzéseken, melyekre a vezetőink járnak, és az ott tanultak azt mutatják, hogy a mai generációknak az élményszintű és a rugalmas munkahely nagyobb megtartó erő, mint a fizetés központú jutalmazás. Ezek alapján úgy döntöttük, hogy havonta szervezünk olyan programokat, ahol a fenti igények többségét biztosítani tudjuk, így születtek meg a következő programok:

• MEMFOlimpa: termelési területenként, feladatok alapján mérik össze a tudásukat a dolgozók, és egy szuperdöntőn a telephelyi bajnokok is összemérik erejüket.

• Ki-Mit-Tud: külső helyszínen megmutatják egymásnak a kollégák, hogy mit szeretnek csinálni szabadidejük alatt: Zumba, agyagozás, horgolás, csipkeverés, hegymászás, főzés, masszázs…

• Tolerancia nap: a telephelyek maguk választhatnak egy helyi civil szervezetet, közösséget, akik tettek a tolerancia érdekében, s nekik 100 ezer Ft értékű adományt adnak.

• Böllérkedés: a 18. születésnap alkalmából disznót vágtunk és feldolgoztuk.

• Utószilveszter: élő zenés este batyus ellátással,

• Kamra napok: helyi termékekkel és nagybani áron töltöttük fel a dolgozóink éléskamráit,

• Tavaszi telephelyi szépítkezés: telephelyünk belső környezetét takarítottuk ki és virágoztuk fel.

• Gyereknap: Ács várossal közösen ünnepeltük idén a gyermeknapot, ugrálóvárakkal,. családi játékokkal és rengeteg palacsintával.

Programjainkról a facebookon zárt csoportokat alkotva is megemlékezünk.

– Köszönöm válaszait. Kívánok további munkasikereket! Tevékenységük és a kollektíva előtt: LE A KALAPPAL!