Magyar Minőség XXV. évfolyam 2016. szabadon elérhető számai.

< Vissza a jelszó nélküli oldalra

Az egyes szabadon elérhető folyóiratok a névre kattintva érhetők el.

Magyar Minőség XXV. évfolyam 1. szám 2016. január 

A Magyar Minőség 25 éves születésnapjára

Fogyasztóvédelmi intézmény-rendszerek és lakossági megítélésük Európában 1. rész – Csiszár Csilla Margit

Az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 újdonságai oktatási szempontból – Dr. Berényi László

Az éghajlatváltozás súlyos kérdései – összefüggés a magyar villamos ellátással – Hetesi Zsolt – Kiss Viktor

Prezi v. nem Prezi – Dr. Németh Zoltán

KJ-Shiba diagram készítése – Fehér Ottó

A vállalati kockázatmenedzsment alapjai és a kockázatkezelés gyakorlati előnyei – Dr. Mesterházy Balázs

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Schmidtné Nagy Veronikával – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 2. szám 2016. Február

A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Minőségügyi Világfóruma Budapesten – Dr. Molnár Pál

Fogyasztóvédelmi intézmény-rendszerek és lakossági megítélésük Európában 2. rész – Csiszár Csilla Margit

Minőség mindenek felett – Rendesi János

Formalizált minőség menedzsment rendszer kialakítását és működtetését támogató informatikai rendszer – Miklovicz Zoltán

Tapasztalatok és teendők a szabványváltozások kapcsán –Turi Tibor

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Schmidtné Nagy Veronikával – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 3. szám 2016. március 

Az outsourcing és az integráció közötti választás szempontjai, avagy minőség teszi a döntést 1. rész – Hauck Zsuzsanna

Fenntarthatóság és etika minőségügyi szemmel – Dr. Veress Gábor

A Vezetés és az Új Kompetenciájú Minőségügyi Szakember (Az ISO 9001:2015 és az IAQ VILÁGFÓRUM tükrében).- Mikó György

Az Enterprise Europe Network innovációs szolgáltatásai – Majoros Zita Ágnes

Vajúdtak a hegyek…Kritikai elemzés a „korszakos” párizsi klímacsúcs kapcsán – Tóth László

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Kákonyi Andrással – Sződi Sándor

Le a kalappal (Sanametal) – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 4. szám 2016. április 

Tisztelt Olvasó!

Energiairányítási rendszertanúsítás vagy energia audit? Melyiket válasszuk? – Huffné Móré Judit – Simon Richárd

ISO 50001 Energiairányítási rendszer, mint az energiahatékonyság eszköze – Békés Tamás

Tanúsítók tapasztalatai – ISO 50001 EIR tanúsításról – Buzna Levente

Egy energia-auditor gyakorlati tapasztalatai –Dr. Zsebik Albin

Az ISO 50001:2011 Energiairányítási rendszer bevezetése a Knorr-Bremse európai gyáraiban – Gila Erzsébet

ISO 9001:2015 változások és az ISO/IEC 27001:2013 szerinti információbiztonsági rendszerek – Móricz Pál

Az outsourcing és az integráció közötti választás szempontjai, avagy minőség teszi a döntést 2. rész – Hauck Zsuzsanna

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Flanek Anikóval – Sződi Sándor

Le a kalappal: Horváth Zsolt – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 5. szám 2016. május 

Tisztelt Olvasó!

25 éves történetünk margójára – Rezsabek Nándor, a Magyar Minőség Társaság elnöke

Gyakorlati tanácsok a kockázatfelmérés és kezelés szervezeti szintű bevezetésére a vonatkozó szabványok alapján – Horváth Zsolt – Solymosi Ildikó – Fekete István

Kockázat(menedzselés) nélkül nincs siker! – Czimbalmos Béla – Császár Helga – Sobják Mónika

A RiskQM15 módszer kifejlesztése és alkalmazása az ISO 9001 szabvány teljesítésére – Fehér Ottó

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Dr. Németh Balázzsal –Sződi Sándor

Le a kalappal: ISO 9000 FÓRUM Egyesület – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 6. szám 2016. június

Tisztelt Olvasó!

A Lean menedzsment és alkalmazása – Dr. Németh Balázs

Lean módszerek alkalmazása Magyarországon 1. rész – Kovács Zoltán – Rendesi István

Az adatgyűjtéstől az információ kinyeréséig – autóipari esettanulmányokkal, 1. rész: Gyártófolyamatok szabályozása, a termékjellemzők online figyelésével – Harazin Tibor – Heinold László

Gépjárműipari igényeket kielégítő, Autóipari Termelési Rendszerek labor létrejötte a BME EJJT Tudásközpontban – Dr. Stukovszky Zsolt –Ászity Sándor – Kádár Lehel

Fenntarthatóság és verseny: környezetgazdász nézőpontok –Kerekes Sándor

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Sugár Karolinával –Sződi Sándor

Le a kalappal: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és Dr. Simon Attila – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXV. évfolyam 7. szám 2016. július

Lean módszerek alkalmazása Magyarországon 2. rész – Kovács Zoltán – Rendesi István

Energetikai auditálási kötelezettségi rendszer – Kapros Zoltán

Y és Z generációs megoldások a munkaszervezésben: az otthoni munka lehetőségei – Zsebesi Paulina – Dr. Berényi László

Az ISO 9001:2015 szabvány változásai a tanúsító szemüvegén keresztül – Jókay Tamás

Egy KKV felkészülése az ISO 9001 szabvány változásaira –Pál Anita

Nem “csak” minőség kérdése – Horváth Gábor Ferenc

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Diószegi Eszterrel –Sződi Sándor

Innen – Onnan

Magyar Minőség XXV. évfolyam 8-9. szám 2016. augusztus-szeptember

Tisztelt Olvasó!

Minőségügy – az alapellátás új kihívásai és lehetőségei – Dr. Felszeghi Sára PhD

Belső klinikai audit a minőségügyi rendszerekben –Dr. Gődény Sándor

Krízis menedzsment a sürgősségi ellátásban –Dr. Svéd László

Alapjogoktól a költséghatékonyságon keresztül a jövőnkig, indikátor rendszerek, adatok és szerepük a sürgősségi ellátásban – Dr. Korcsmáros Ferenc

Országos stroke-desobliteratios stratégia, 2016 –Dr. Pápai György

Klinikai kockázatelemzésre épülő minőségfejlesztés -Kelemen Éva – Dr. Tölgyes Anna

Az MSZ EN 15224:2013 szabvány bevezetésének és fenntartásának kihívásai a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban – Kulcsár Ildikó

A minőségirányítás, mint gyógyszer a kilábalásra – Sződi Sándor

Az informatika lehetőségei a minőségfejlesztés támogatásában – Dr. Garay Erzsébet

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata – Katonai Zsolt

Dózis-tudatos betegellátás CT vizsgálatok kapcsán – Erdős Ildikó – Dr. Kardos Lilla – Tőke Andrea – Dr. Volford Gábor – Dr. Séra Terézia – Dr. Séllei Ágnes – Dr. Gion Katalin – Prof. Dr. Palkó András

Kritikus, nem várt esemény-jelentő rendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalataink – Kiss Angéla

A Magánegészségügyi Szövetség minőségirányítási szemlélete és gyakorlata – Dr. Kollai Balázs

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Kulcsár Ildikóval – Sződi Sándor

Innen – Onnan

Magyar Minőség XXV. évfolyam 10. szám 2016. október

A lean projektek hatásai 1. rész – Kovács Zoltán -Rendesi István

Információbiztonság – Dr. Kürti Sándor

Alapelvi változások az új ISO 14001:2015 szabványban – Bárczi István

ISO 50001 alkalmazásának tapasztalatai a MOL Nyrt. Kutatás- Termelési üzleténél – Széll Csaba

Üzletmenet folytonossági tervezés – Kránitz Péter

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Pleininger Józseffel – Sződi Sándor

Innen – Onnan

Magyar Minőség XXV. évfolyam 11. szám 2016. november

A lean projektek hatásai 2. rész – Kovács Zoltán, Rendesi István

Selejtanalitika automatizálása szoftveres támogatással – Gotthard Zoltán-Heinold László-Szegedi Zsolt

Az EFQM kiválóság modell felhasználási lehetősége a vezetéskutatásban – Szabolcsi Sára

Az EFQM modellből származtatott Innovációs hatékonysági mutató – Dr. habil Gályász József, Sződi Sándor

Interszubjektivitás a Hibamód és hatáselemzésben – Szamosi Barna, Pokorádi László

Szervezeti egység szintű minőségirányítás a felnőttképzésben – Dr. Berényi László

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Gályász Józseffel – Sződi Sándor

Innen – Onnan

Magyar Minőség XXV. évfolyam 12. szám 2016. december

Egészségtudatosság –– része a szervezeti kultúrának? – Péter Erzsébet, Keller Krisztina, Kaszás Nikoletta

Minőségfejlesztés Lean eszközök segítségével a szar-vasmarha tenyésztésben – Tóth Ilona, Dr. Matkó Andrea, Mátrai Norbert

Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak meg-értése, avagy az üzleti elemzés szerepe a projektfolya-matokban – Czimbalmos Zsolt, Kiss Norbert

Terméktanúsítási szolgáltatások szerepe a fenntartható ellátási láncban – Grőger Nóra, Vágási Mária

In memoriam Dr. Róth András

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Dr. Lakat Károllyal – Sződi Sándor

La a kalappal: Dr. Husti István – Sződi Sándor

A Magyar Minőség 2016. évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke

< Vissza a jelszó nélküli oldalra