Magyar Minőség XXIII. évfolyam 2014. szabadon elérhető számai.

< Vissza a jelszó nélküli oldalra

Az egyes folyóiratok a havi folyóirat nevére kattintva érhetők el.

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január

Szakmai cikkek: 

Kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége a válság idején– a hálózatok szerepe – Ferincz Adrienn

A lean adminisztráció lehetőségei, avagy mit tanulhatunk a sikeres alkalmazásokból? 1. rész – Borsos Tünde Petra – Losonci Dávid István

Szervezetfejlesztési program a központi közigazgatásban – Fekete Leticia-dr. Lévai Zsuzsa

Hogyan támogatják a szabványok az irányítási rendszerek integrálását? – Szabó József

Minőségkörök, mint az alulról induló fejlesztés – Meleg Edit

A magyarítás határai a szakmai nyelvben – Reményi Tibor

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Meleg Edittel – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 2. szám 2014. február

A tudásérték meghatározása minőségügyi szempontból, hálózatelemzési módszerekkel – Csiszér Tamás – Cziráki József

A lean adminisztráció lehetőségei, avagy mit tanulhatunk a sikeres alkalmazásokból? 2. rész – Borsos Tünde Petra – Losonci Dávid István

A NationaI Instruments a beszállítókért – Rádai Katalin

Tényeken alapuló beszállító fejlesztés a Continental Automotive Hungary Kft.-nél – Hortobágyi Csaba – Kovács Edit – Harazin Tibor

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Harazin Tiborral – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 3. szám 2014. március – BME különszám

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékének szerepe a hazai minőség-kultúra megteremtésében – Dr. Kövesi János – Dr. Topár József

A minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezetek működésében (lehetőségek és gondok) – Dr. Topár József – 2014. évi Magyar Minőség legjobb szerzője díj – díjazott cikke

A hibakeresés, mint folyamat és mérőrendszer – Dr. Jónás Tamás –Erdei János – Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter

Minőségmenedzsment szemlélet és eszközök szerepe a felsőoktatás fejlesztésében – Bedzsula Bálint – Dr. Topár József

Szervezeti önértékelési rendszer alkalmazásának lehetőségei az autóipari beszállítók fejlesztésére – Németh Gerda – Dr. Topár József

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Dr. Kövesi Jánossal – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 4. szám 2014. április – BME különszám

Folyamatmodellezési lehetőségek a felsőoktatásban – Bedzsula Bálint

Minőséget a szolgáltatások területén is! Új megközelítések, lehetőségek és megoldások a hazai szolgáltatások minőségmenedzsmentje gyakorlatában – Hete Gabriella – Dr. Sipos Gertrúd – Dr. Szabó Gábor Csaba

Karcsúsított problémák – A Lean és a TQM egyes elemeinek ötvözése a QRQC koncepcióban – Dr. Bérces Roland-Bálint – Kornélia-Váthy Edit

Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntések – Pólya Zsuzsanna Málna

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Szabó Gábor Csabával – Sződi Sándor

Veresné Dr. Somosi Mariann: Recenzió „A műszaki menedzsment aktuális kérdései” című könyvről

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 5. szám 2014. május

Tisztelt Olvasó!

A szabvány vagy a tudás a fontos? – Gondolatok a Mérőrendszer Elemzés egyes aspektusairól – Tóth Csaba László 1. rész

Miért probléma a minőségügy? – Alapvető problémák és a minőségügy helye a vállalatnál – Dr. Bíró Zoltán – Dr. Berényi László

Az online fogyasztói elégedettségmérés hatása a vállalatok versenyképességére 1. rész – Somogyi Ildikó

Szállodai szolgáltatások minőségének vizsgálata egy magyar szálloda vendég-elégedettségének tükrében – Szolnoki Bernadett

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Bognárné Laposa Ilonával – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 6. szám 2014. június

Miért probléma a minőségügy? Megközelítések – Dr. Bíró Zoltán – Dr. Berényi László

Az online fogyasztói elégedettségmérés hatása a vállalatok versenyképességére 2. rész – Somogyi Ildikó

A szabvány vagy a tudás a fontos? Gondolatok a Mérőrendszer Elemzés egyes aspektusairól. 2. rész: Mintaválasztás, a mérés módja – Tóth Csaba László

A Hi-tech menedzsment és a kezdő mérnökök vállalati továbbképzése – Fehér Ottó

Folyamatorientált, integrált minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése – Harazin Tibor

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Losonci Dávid Istvánnal – Sződi Sándor

Recenzió Berényi László „A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák” című könyvéről

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július

Miért probléma a minőségügy? – Minőségirányítás, mint módszerek és eszközök összessége – Dr. Bíró Zoltán – Dr. Berényi László

A szabvány vagy a tudás a fontos? Gondolatok a Mérőrendszer Elemzés egyes aspektusairól.3. rész: A linearitás problémája – Tóth Csaba László

MSZ ISO IEC 27001:2006 Információbiztonság irányítási rendszer, mint értékes vállalati vagyon – Hajdu Sándor

Az ISO 50001 szabvány, szinergia a környezetgazdálkodás és az energiagazdálkodás között – D. Segers

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága – Sződi Sándor

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Rezsabek Nándorral – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 8-9.. szám 2014. augusztus-szeptember

Nemzetközi kitekintés: A DUQuE és QUASER projekt legújabb kutatási eredményei – Dombrádi Viktor – Dr. Gődény Sándor

A bizonyítékokon alapuló gyakorlat és a klinikai audit jelentősége.- Dr. Gődény Sándor

A klinikai audit bevezetését célzó, változtatásmenedzselést segítő ismeretek – Polónyi István

A klinikai audit irányelvének rövid összefoglalása – Mogyorósy Gábor

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel (MIR) – Katonai Zsolt

Standardok – a kórházak szemszögéből – Dr. Antal Gabriella

Az Országos Mentőszolgálat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei, a Széchenyi terv keretében – Pápai György

Minőségbiztosítás, akkreditáció szükségessége a gyógyszertárakban: kell, lehet? – Dr. Csóka Ildikó

Ritka Betegségek Szakértői Központok minőségmenedzsmentje és a hazai megvalósítás lehetőségei (az EUCERD és EUROPLAN IV. konferencia ajánlásainak tükrében) – Becskeházi-Tar Judit

Az MSZ EN 15224:2013 szabvánnyal kapcsolatos lehetőségek – Szy Ildikó

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Szy Ildikóval – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 10. szám 2014. október

A vállalatok politikája. Vállalati, társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője. 1. rész – Braun Róbert

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban 1. rész – Szlatinszki Nóra – dr. Barna T. Katalin – Kanik Erika – Bálint Gyöngyi Gabriella – dr. habil. Kalocsai Renátó PhD.

A minőség kérdései a felsőoktatásban – Kozma Tímea

A veszteségek feltárásának és megszüntetésének módszertani támogatása – Dr. Berényi László

Minőségirányítási rendszerek működtetésének tapasztalatai. Országos. felmérések – Rózsa András

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Urbán Katalinnal – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 11. szám 2014. november

A vállalatok politikája. Vállalati, társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője. 2. rész -Braun Róbert

A betegbiztonság növelése humán diagnosztikai laboratóriumban 2. rész – Szlatinszki Nóra – dr. Barna T. Katalin – Kanik Erika – Bálint Gyöngyi Gabriella – dr. habil. Kalocsai Renátó PhD.

Az új ISO 9001 minőségirányítási rendszerszabvány alkalmazásának haszna és dilemmái (A DIS 9001:2014 szabványtervezet alapján) – Turi Tibor

A Grundfos beszállítói kiválóság program – Nyeste, Zsolt

Kultúra, minőség, kockázat az új ISO 9001 tükrében – Szamosi Barna

Kísérlet egy Országos Karbantartási Stratégia kialakítására – Dr. Gaál Zoltán – Magyar Lajos – Nyeste Zsolt

Minfluenza – Hortobágyi Csaba

Jók a legjobbak közül Beszélgetés Boros Andrással – Sződi Sándor

Magyar Minőség XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december

A jövő generáció véleménye: a fenntarthatóság vállalati fókusza – Dr. Berényi László

Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata Magyar- és horvátországi összehasonlító elemzés – Dr. Sasvári Péter

Panorama Project 2013 – Dr. Szelecki Zsolt – Bencze Róbert – Olasz Liza

A felső vezetés nélkülözhetetlen eszköze: értékesítés- és működéstervezés – Szalai Anna

< Vissza a jelszó nélküli oldalra