Társaságunk havi elektronikus folyóirata, a Magyar Minőség XX. évfolyam 2011. szabadon elérhető számai, és a szakmai cikkek listája.

< Vissza a jelszó nélküli oldalra

Az egyes folyóiratok a havi folyóirat nevére kattintva érhetők el.

Magyar Minőség XX. évfolyam 1. szám 2011. január

A Magyar Minőség 2011. évi szerkesztési koncepciója

A közszféra innovációinak támogatása minőségirányítással A Jósa András Oktatókórház példája az oktatási szektor számára – Borsi Balázs

A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 1. rész Dr. Balogh Albert

A fogyasztóvédelem új irányvonalai – Czuppon Rita

Káosz-elmélet és minőség az elektronikai iparban Tarnóczky Magdolna

A Mikulás is benchmarkol 4. konferenciáról – Dr. Róth András

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Topár Józseffel – Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 2. szám 2011. február

A vevői jövedelmezőség elemzése, mérése és értékelése 2. rész – Dr. Balogh Albert

Nyereségérdekeltség és társadalmi felelősség – Dr. Veress Gábor

A belső piaci szolgáltatások minőségbiztosítása és etikája – Pákh Miklós

A humánerőforrás munkaidőben megvalósított munkahatékonysági és szabadidőben végzett rekreációs tevékenysége, I. rész – Szügyi György

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Koczor Zoltánnal – Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 3. szám 2011. március

Kockázatmenedzsment és kockázatértékelés – Dr. Balogh Albert

A kockázatkezelés alkalmazási területei – Dr. Horváth Zsolt

Kockázatok kezelése a kontrolling gyakorlatban  Szlávik Péter

A technológiai és minőségkockázatok csökkentési módszerei a gyógyszeriparban   Nagy Péter József, Kőhegyi Imre PhD

Kockázatok csökkentése az autóiparban – Balázs István

A kockázatkezelés fókuszai a Paksi Atomerőműben   Puskás László

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Dr.Gutassy Attilával   Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 4. szám 2011. április

Az EFQM Kiválóság Modell 2010 – Sugár Karolina

Minden út Kínába vezet – Balogh István

Klaszterek minősítő rendszerei az Európai Unióban – Baracsi Mária

A társadalmi felelősségvállalás irányelvei. Megjelent az ISO 26000 szabvány Czigler Éva, Pappné Buzás Erika

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Lazur Lajossal – Sződi Sándor

Foglalkozzunk többet a minőségügyi szakkifejezések magyar honosításával és értelmezésével! – Dr. Balogh Albert

Magyar Minőség XX. évfolyam 5. szám 2011. május Miskolci Egyetem különszám

Intézeti bemutatkozás

Alapvető képesség: a szervezeti és az egyéni képesség fejlesztése   Veresné dr. Somosi Mariann

A Miskolci Egyetem minőségirányítási rendszeréhez kapcsolódó DPR vizsgálatok tapasztalatai – Dr. Szintay István – Marciniak Róbert

Az elméleti megalapozottság és a gyakorlati relevancia együttes érvényesítése a vezetéstudományi kutatásokban   Dr. Balaton Károly

Felderítés és vadászat: A paradigmaváltás új fókusza – a technomenedzsment térhódítása   Dr. Szakály Dezső – Kása Richárd

Coaching a minőségért   Dr. Kunos István

Az innovációs projektek sajátosságai   Dr. Deák Csaba

A környezettudatosság hátterében – Környezeti attitűdök az OTKA PD71685 kutatás eredményeinek tükrében –

Dr. Berényi László – Réthi Gábor – Illés Balázs

Kompetencia-fejlesztés SAP támogatással   Lates Viktor – Harangozó Zsolt

Kompetenciamenedzsment a felsőoktatás szolgálatában   Veresné dr. Somosi Mariann – Tóthné Kiss Anett – Leskó Anett Katalin – Ráczkövi Ágnes

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Veresné Dr. Somosi Mariannal – Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 6. szám 2011. június

Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása –hatékonysági vonzatok Matolay Réka

Biogáz hasznosítása Miskolcon Fignár Zoltán

Fenntartható jólét Az Európai Bizottság új rendelete – Dr. Fazekas Éva

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Romániában 1. – rész Szász Levente –Demeter Krisztina,

Jók a legjobbak közül Sződi Sándor Beszélgetés Dr. Veress Gáborral

Magyar Minőség XX. évfolyam 7. szám 2011. július

Huszadik születésnapunkra

A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Romániában 2. rész   Szász Levente   Demeter Krisztina

A válság utáni autóipari beszállítói rendszerek és a hazai beszállítók lehetőségei   Mészáros Ádám

Mit tekint a jövőben a fogyasztó minőségi szolgáltatásnak és ezen belül minőségi átvitelnek/elosztásnak?   Dr. Szörényi Gábor

Tűz van! A minőségügy helyzete Magyarországon 2011-ben   Rózsa András

Jók a legjobbak közül   Beszélgetés Gyöngy Istvánnal   Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 8-9. szám 2011. augusztus-szeptember

A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata 1. rész – Szerb László

A lean menedzsment kórházi alkalmazása – külföldi tapasztalatok Jenei István

Hat Szigma – lehetőségek az egészségügyben is? – Fábián Zoltán

Hat Szigma: szemlélet, vezetési stílus, szervezeti kultúra, módszer? Lehetőség az egészségügyi szolgáltatók fejlesztésére!? – Dr. Topár József

Falra hányt borsó – Egészségügy és a szervezeti kiválóság – Sződi Sándor:

Belső audit – másképpen – Új módszer a kórházi folyamatok felügyeletére – Bognárné Laposa Ilona, – Tompa Lászlóné

Jók a legjobbak közül. Beszélgetés Dr. Gődény Sándorral – Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam CSR különszám 2011. szeptember

A főszerkesztő előszava

Elkötelezettség a CSR Kiválóságért – egy új eszköz a vállalati felelősségvállalás hatékony fejlesztéséhez – Urbán Katalin   Szabó Kálmán

Budapest Airport: cél a kiválóság   Fókuszban a felelősség és a környezettudatosság – Szarvas Gábor

Erősebb gazdaszellem, színesedő partnerkapcsolatok – Radicsné Szerencsés Terézia

Értékteremtés felelősséggel – Kállai Tamás

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részvétele a 2010-2011. évi CSR projektben – Dr. Ködmön István

Felelősségvállalás minden területen a Jabil-nél   Dankó Viktória   Monok Kinga

Munka, család, környezet, vagyis az NI Hungary Kft. társadalmi felelősségvállalás projektjei   Pataki Csaba

Testre szabott társadalmi felelősségvállalás   Matyasovszkiné Buri Adrienn

Nagy lehetőség, sok kis projekttel a CSR kiválóság felé – Pálfyné Huszka Ágnes

Magyar Minőség XX. évfolyam 10. szám 2011. október

A magyar mikro-, kis- és középvállalatok versenyképességének mérése és vizsgálata – 2. rész – Szerb László

Statisztikai megközelítés, mint a minőségfejlesztés motorja – Tóth Csaba László – 2011. évi Magyar Minőség legjobb szerzője díj – díjazott cikke

Információbiztonság a járóbeteg-ellátásban – Dr. Hajnal Miklós Pál

Védekezés a márkahamisítás ellen – Almási Gyula – Gláser Tamás

Jók a legjobbak közül – Beszélgetés Sándor Istvánnal – Sződi Sándor

Magyar Minőség XX. évfolyam 11. szám 2011. november – Óbudai Egyetem különszám

Óbudai Egyetem: a tudományért és a jövőért – Dr. Gáti József*

Minőségügyi eszközök alkalmazása a tervezés és a tervezéssel összefüggő adatbázisok területén – Dr. Koczor Zoltán, Némethné Dr. Erdődi Katalin, Kertész Zoltán, Göndör Vera

Folyamatfejlesztés DMAIC eljárással – Molnár Lajos, Dr. Drégelyi-Kiss Ágota

Az élettartam elemzések adatainak felhasználása a „garanciatartalék” pontosabb meghatározására – Dr. Gregász Tibor, Pataki Márta, Molnár Alexandra:

Mérésmódszertani értékelések és az eredmények felhasználása a DPR felmérése kapcsán – Dr. Koczor Zoltán, Göndör Vera:

Matematikai statisztikai módszerek jelentősége a minőségbiztosítás oktatásában – Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, Galla Jánosné, Tóth Georgina Nóra

Az aperiodikusan alkalmazott berendezések megbízhatóság vizsgálata – Neszveda József

Felsőoktatási marketing támogatása minőségügyi eszközökkel – Dr. Gáti József, Dr. Koczor Zoltán, Göndör Vera

A kockázati események közötti összefüggések vizsgálata hálózatelemzéssel

Csiszér Tamás

Magyar Minőség XX. évfolyam 12. szám 2011. december

A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük – 1. rész – Bódi-Schubert Anikó

Út a Díjig. A Szeged Határrendészeti Kirendeltség minőségfejlesztési tevékenysége IIASA-Díj 2011. június 22. – Éberhardt Gábor

A partnerség új dimenziója a Kiválóság Kultúra alapjain – Szabó Kálmán – Nyeste Zsolt – Simon György

Logisztikai vállalkozások értékelése (ECSL) – Fehér Hajnal

A felsőfokú logisztikai oktatás hosszú-távon fenntartható minőségi jellemzőiről – Lukovich Gábor

Az EOQ 55. Kongresszusa Budapesten. A Kongresszus üzenetei – Dr. Molnár Pál

Jók a legjobbak közül – Sződi Sándor – Beszélgetés Fignár Zoltánnal

A Magyar Minőség 2011 évi szakcikkeinek tartalomjegyzéke

< Vissza a jelszó nélküli oldalra