Magyar Minőség XIII. évfolyam 2004. szabadon elérhető számai.

< Vissza a jelszó nélküli oldalra

Az egyes folyóiratok a havi folyóirat nevére kattintva érhetők el.

Magyar Minőség XIII. évfolyam 1. szám 2004. január

A Magyar Minőség 2004. évi lapszámaiban megjelent szakmai cikkek, előadások

Lehetőségek és kockázatok a kiválóság-modellek felhasználása révén – Tito Conti
A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek szerepe a Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításában – Pónyai György
A védelmi ipar helyzete, várható alakulása – Győrfi Ferenc
Új nemzetközi szabvány készül „Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Követelmények” címmel – Petró Ottóné dr.

Magyar Minőség XIII. évfolyam 2. szám 2004. február

Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek – dr. Ködmön István
Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban – Pecznyik Valéria
A rendszerintegráció hatása a szervezet versenyképességére – dr. Ányos Éva
Minőségirányítási rendszer vizsgálati módszereinek integrálása – dr. Horváth Zsolt, Veress András, Ughy Gábor
Integrált minőségirányítási rendszerek kialakításának tapasztalatai egészségügyi szervezetekben – dr. Hajnal Miklós Pál
Milyen a legjobb minőségrendszer? – David Shipley, Carl W. Keller

Magyar Minőség XIII. évfolyam 3. szám 2004. március

A Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításának, az EU pályázatok előkészítésének helyzete és ezeknek a régiók kialakításához kapcsolódó feltételei – dr. Baráth Etele
Az építési termékforgalmazás EU-s szabályozásaiból eredő időszerű feladatok az ÉMI Kht-ban – Karikás György
EOQ szakemberképzés, -tanúsítás és –regisztrálás – dr. Varga Lajos, dr. Balogh Albert, Szegedi Erzsébet
Minőségügyi pályázati lehetőségek – Sződi Sándor
A magyar szabványosítás időszerű feladatai – dr. Bíró Béla
Szakértők a közbeszerzési eljárásokban – dr. Várday György
A fogyasztóvédelem aktuális kérdései; szavatosság, jótállás – dr. Huszay Gábor
Építészeti értékek és hagyományok védelme Cegléden – Márkus János

Magyar Minőség XIII. évfolyam 4. szám 2004. április

Az ISO 9004:2000 szerepe az üzleti kiválóság elérésében – Sipos Gáborné
„Karcsú” vállalat és Hat Szigma módszer – mennyei páros – James Bossert
Rendszerszemlélet – egy szokatlan válasz – Steven S. Prevette
Az összetettség (komplexitás)-elmélet egyzserűsíti a választást – Duke Okes
Növényi konzervek biztonsága és önköltsége, mint versenyképesség-növelő tényezők – Nádasdi Józsefné, Kovács Gedeon

Magyar Minőség XIII. évfolyam 5. szám 2004. május

Ipari termékeink műszaki biztonságának szabályozása és a CE jelölés – Winkler Istvánné
Felmérés az új ISO 900X:2000 minőségirányítási rendszer bevezetésének magyarországi tapasztalatairól – dr. Róth András
EU csatlakozás és környezetvédelem – Tóth Gergely
„Környezetbarát Termék” jelölés az EU csatlakozás küszöbén – dr. Wagner Zsófia
Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei és az új magyar közbeszerzési törvény – dr. Fazekas Éva

Magyar Minőség XIII. évfolyam 6. szám 2004. június

Magyarország és az EU, egy őszinte vélemény – Fred Dobb
A Burton-Apta tündöklése és …? avagy: Szubjektív összefoglaló egy objektívan is sikeres periódusról – Megyeri József
Baldrige: könnyű, ingyenes és működik – Dale Crownover
Egy integrált megközelítési rendszer – Tom Kubiak
Vállalatok fenntarthatósága és társadalmi felelőssége – Tóth Gergely Ph.D.
Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények – Szabó Mirtill

Magyar Minőség XIII. évfolyam 7. szám 2004. július

A védelmi ipar helyzete – dr. Kovács Géza Péter, Szalay Miklós
A GKM pályázatai a védelmi ipar támogatására – Győrfi Ferenc
Védelmi beszerzések és minőségbiztosításuk – Gyömbér József
Kockázati tényezők kezelése a hadfelszerelések szállítóinál és beszerzőinél – Mikula László
A NATO AQAP 2000-es normatív dokumentum sorozat bevezetésének helyzete, alkalmazásának új vonásai – Gyöngyösi Ferenc
Az integrált irányítási rendszer kialakításának gondjai és problémái az AQAP 2000 NATO normatív dokumentumok követelményeinek figyelembe vételével – Rosenzweig Mihály

Magyar Minőség XIII. évfolyam 8-9. szám 2004. augusztus-szeptember

Élelmiszer-biztonság Magyarországon – dr. Biacs Péter
Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a csatlakozás után – dr. Fazekas Éva
Az élelmiszerjogi szabályozás egészségügyi vonatkozásai – Szeitzné dr. Szabó Mária
HACCP-re épülő élelmiszer-biztonsági rendszerek – Sósné dr. Gazdag Mária
Szempontok élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek kialakításához – dr. Erdős Zoltán
A PICK Szeged Rt. élelmiszer-biztonsági rendszere – Varró Györgyné dr.
Élelmiszer-biztonság a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzésének tükrében – Schreiberné Molnár Erzsébet
Élelmiszer-biztonság alulnézetben – dr. Nádasdi Józsefné Ph.D.
EUREPGAP – mindenkinek érdeke – Rimóczi Irén
Kinek jó az EUREPGAP? – Balogh Miklós
Néhány gondolat az élelmiszerbiztonságról – dr. Maczák Béla

Magyar Minőség XIII. évfolyam 10. szám 2004. október

Negyedik Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia – dr. Jakab Ferencné
Minőségügyi helyzetfelmérés a fekvőbeteg intézményekben – Szy Ildikó, Sinka Miklósné
Minőségirányítási (ISO 9000) és szakmai (KES) rendszer integrációja a Szent János Kórházban – dr. Hajnal Miklós Pál, Somogyvári Zoltánné, dr. Nagy Péter Pál
Benchmarking tevékenység az egészségügyben – Csikai Sándorné, Bognárné Laposa Ilona
Minőségmenedzsment fejlesztése mátrix jellegű kórházban – dr. Udvardiné H. Szilvia
A vezetés ellentmondásai a minőség fejlesztésében – Jakabné Harcsa Erzsébet
Az MSZ EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer auditálása egészségügyi intézményekben – dr. Nagy József, dr. Éles János
Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó tanúsítási eljárások Magyarországon – Nagy Csaba
Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a csatlakozás után (II.rész) – dr. Fazekas Éva

Magyar Minőség XIII. évfolyam 10. szám 2004. november

Bevezető gondolatok – Bálint Julianna
Az akkreditáció időszerű kérdései: Minőségbiztosítás a hazai felsőoktatásban – Szántó Tibor
A Szakiskolai Önértékelési Modell – Menner Ákos
A Közoktatás Minőségért Díj pályázati tapasztalatai a Szandaszőlősi Ált. Iskola, Műv. Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – dr. Kállai Mária
Egy magyar iskola európai mércével – Tóth Tiborné dr.
Ahogy az oktatás-minőségügy papírhalmazból hallgatói elégedettség válik – PhD Koczor Zoltán, Tóth Tímea, Szőke Zoltán
Felmérés a minőségfejlesztés helyzetéről a felsőoktatásban – Bálint Julianna

Magyar Minőség XIII. évfolyam 12. szám 2004. december

Nem a menedzsment mennyisége, hanem a minősége számít – A.V. Feigenbaum, D.S. Feigenbaum
Egy régi-új felülvizsgálati rendszer, az SQAS – dr. Körtvélyessy Gyula, Ferencz Mónika
EU követelmények – minőségügy – kkv-k vezetők – Mikó György
Vezetés és minőségirányítás – Gerda István
Vállalati hálózatok – dr. Nagy Miklós
Az FMEA-ról – illúziók nélkül, célirányosan – Dsc. Parányi György

< Vissza a jelszó nélküli oldalra