Az MTI híre: A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) kitüntette Kovács Józsefet, a Herendi Porcelánmanufaktúra nyugalmazott vezérigazgatóját. A szlovéniai, festői környezetű Bled városban tartották meg az IAQ 2. Minőségügyi Világfórumát, “A minőség jövőbeli szerepe” szlogennel. A kiváló rendezvényen a világ minden részéről összegyűlt szakemberek vettek részt. Az IAQ Világfórum szervezésében és sikeres lebonyolításában az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB) aktív szerepet vállalt.
A „4.0 Ipari forradalom és a digitalizáció” szekció munkáját Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és – szabályozásért felelős államtitkára moderálta. A Világfórumot követő IAQ közgyűlésen Kovács Józsefnek, a Herendi Porcelánmanufaktúra nyugalmazott vezérigazgatójának ítélték a Marcos Bertin Emlékérmet, a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia legmagasabb kitüntetését a minőségkultúra fejlesztése terén elért kimagasló eredményért.
Az elismerést az elmúlt években mások mellett az indiai TATA elnök-tulajdonosa, továbbá Shoichiro Toyoda, a japán Toyota Motor Corporation korábbi tulajdonos-vezérigazgatója, az IAQ Minőségügyi Kancellárja kapta meg.

Kovács József

– Miként fogadta a hírt, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia legmagasabb elismerését ítéli Önnek? – Miként fogadta a hírt, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia legmagasabb elismerését ítéli Önnek? 
– Még a jelölést megelőzően eljutott hozzám az  egyik  neves  amerikai  személyiség  ‘informális’  érdeklődése hogy  mit  szólnék  esetleges  jelöltségemhez. Udvariasan  elhárítottam. Aztán hónapokkal később a ‘hivatalos ‘  érdeklődés  hallatán és  különösen  a jelöltséget  felvető és támogató korábbról ismert  személyek okán  udvariatlanság, sértő viselkedés lett volna, ha  mereven  elzárkóztam  volna.  Ismertem  a  kitüntetés alapítóját, névadóját.  Jól esett, ahogy  tudom, egyöntetű döntésük.
– A kitüntetés átvételekor mondott beszédéből legyen szíves emelje ki a legfőbb gondolatokat!
– Felkérésnek  megfelelően az állami  Herendi  Manufaktúra   gazdasági társasággá való  átalakulásának és privatizációjának  folyamatáról,  annak  buktatóiról, sikereiről  beszéltem. E folyamat során és azt követően végzett, a minőséggel  kapcsolatos  gondolkodás változásáról és  megváltoztatásáról  szóltam.Talán záró gondolatomat  idézném: „Tekintve, hogy  egy vállalatot emberek működtetnek és tévedni emberi dolog, még van   egy  bizonyos, valószínűleg soha véget nem érő út, hogy a tökéletesség közelébe juthassunk. Mégis, a Manufaktúra hírnevét Magyarországon  mint a társadalmi  viselkedés  és az üzleti  kiválóság modellje, igazolja teljesítménye, a kulturális élet területén folytatott támogató  tevékenysége és  különböző eredményeiért  kapott  elismerései hűen tükrözik, hogy a minőség mostani értelmezése és ápolása lényegesen különbözik attól, amit korábban jelentett. Jóllehet az  út még nem  teljesen kitaposott, a Manufaktúra közel került ahhoz, hogy  a minőség  példaképének  tekintsék.”
– A Nemzeti Minőségi Díjas Herendi Porcelánmanufaktúra nyugalmazott vezérigazgatója, a Nemzeti Minőség Klub volt elnöke számára mit jelent a minőség?
– Kano Noriaki  professzor  egyik  hozzászólását nagyon  elgondolkoztatónak tartom.       A „minőség” fogalmát  szinte mindig  pozitív értelemben  használjuk és  gyakorta a ‘fejlődés’  szinonimájaként alkalmazzuk. Pedig  ha  meggondoljuk, hogy az ipari forra-dalom óta gyorsuló ütemű ‘fejlődés’ egyáltalán  nem hozott  magával csupán kedvezőjelenségeket, életkörülményeket, akkor  a ‘fejlődés’ szó jelző nélküli használata helyetthelyesebb lenne  a ‘változás’ megjelölés alkalmazása. A ‘minőség’, ahogy a magyar szó és a más nyelveken többnyire  latin eredetű ‘qualitas’  szó is,  a személy, a dolog, a tárgy  milyenségét  jelenti. “A minőség nem más, mint a szolgáltatás, illetve termék azon tulajdonsága, illetve jellegzetessége, hogy milyen mértékben felel meg a megrendelő, a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásainak” mondja  az ISO szabvány. Hiányolom e meghatározásbóla személyes  minőséget,  mert ez  döntő mértékben határozza meg  a termék vagy szolgáltatás milyenségét.  A minőség számomra szubjektív, azaz egyéni neveltetést, tanultságot és érzésvilágot  jelentő  dolog és nem mindig azonos  a többség álláspontjával. Éppen  ezért nehéz  egységes nézetet  kialakítani akár a társadalomban, akár  valamilyen szervezet keretei közt, akár kisebb  emberi közösségekben

– Volt munkatársai szerint kiváló egészségnek örvend, aminek nagyon örülök. Miként telnek nyugdíjas évei? 
– Valóban, kortársaim, de gyakran fiatalabb  ismerőseim állapotát is szemlélve, nem panaszkodhatok. Persze az idő múlását magam is észlelem és  a látszat gyakran csal…Családi  körülményeim –  fiatal és egészen idős családtagok gondozása – pontosan meg-határozzák feleségem és magam ‘mozgásterét’. Ez az állapot  adottság, ennek megfelelőminőségben élünk, élem  napjaimat, de  egyáltalán nem  panaszkodom.
– Tisztelt Kovács úr! Azt gondolom, hogy a Marcos E. J. Bertin Érem elismerés egy hosszú és eredményes munkáért, amely fókuszában a minőség állt. Kitüntetéséhez szívből gratulálok. Teljesítménye előtt: Le a kalappal!

A képen Rózsa András az ISO 9000 Fórum Egyesület elnöke, Dr. Molnár Pál az IAQ Igazgató Tanácsának az elnöke, Kovács József a Herendi Porcelánmanufaktúra nyugalmazott vezérigazgatója, Lepsényi István az NGM államtitkára és Janak Mehta az IAQ elnöke látható.