2016. március 11- én Budapesten, a Fürj utcában, az ISO 9000 FÓRUM Egyesület központjában a minőségirányítási rendszer megújító auditjára került sor. Ami különlegessé teszi az eseményt: MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tették nagyító alá a patinás egyesület munkáját. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. vezető auditora zárszavában a példásan dokumentált és kiválóan működő rendszert példa értékűnek nevezte és tanúsítását ajánlotta. A sikeres auditot követően Rózsa András az ISO 9000 FÓRUM Egyesület.

isoforum_gyongy_rozsa

2003 óta tanúsított minőségirányítási rendszert működtet az ISO 9000 FÓRUM Egyesület. Milyen előnyöket tapasztaltál, mi motivált a rendszeres megújításra?

Amikor 2002-ben megválasztottak az ISO 9000 FÓRUM elnökének, akkor döntöttem el, hogy a tanúsított szervezetek egyesületének a tagság iránti tiszteletből – minimális kötelessége -, hogy példamutatással tanúsított minőségirányítási rendszert működtessen. Ennek szellemében alakítottuk ki a MIR rendszert és 2003. óta folyamatosan működtetjük, illetve folyamatosan fejlesztjük a nemzetközi követelmények változásának figyelembe vételével. Véleményem szerint a minőségüggyel foglalkozó civil szervezeteknek kellene tanúsított minőségirányítási rendszert működtetni. Rendszeresen kellene mérni partnerei és közvetlen munkatársai elégedettségét. Kellene, hogy pályázzanak az országban meghirdetett különféle minőségi díjakra és a kiválósági elismerésekre. Miért? A tagság iránti elkötelezettség és a tagság megbecsülése miatt. Azzal, hogy odaírjuk a nevünk mellé a közhasznú vagy kiválóság szót, még nagyon messzire lehetünk ezektől a szintektől.

A jól és következetesen működtetett minőségirányítási rendszernek számos előnye van az egyesület működésében és szervezettségében. Az új szabvány szerinti minőségirányítási rendszer biztosítja a szervezet számára a tervezett működtetést, a dokumentált folyamatszemlélet alkalmazását, a PDCA gyakorlatán keresztül a rendszeresen ellenőrzött állapotot és a működési és financiális átláthatóságot.

A MIR működtetése és a külső fél általi tanúsíttatása tehát jó lehetőség, de a szabvány szellemében kötelesség is a szervezet és a folyamatok korrekt működtetésében. Természetesen a MIR rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése munkával jár, de én a rendszert vezetői eszköznek és az egyesületi stratégia egyik megvalósítási eszközének tartom.
Példa értékű volt gyorsaságotok, amellyel az MSZ EN ISO:2015 szabvány megjelenésére reagáltatok!

Az ISO 9000 FÓRUM 2014-2015. évek között az országban bekövetkezett törvényi változások miatt a közhasznú társadalmi szervezetből átalakult civil egyesületté és arra kényszerült, hogy ismételten megpályázza a közhasznúsági státuszt, minősítést. Ezek a célok elég egyszerűen, zökkenőmentesen megvalósultak és az egyesület vezetősége úgy gondolta, hogy felülvizsgáljuk és aktualizáljuk stratégiai elképzeléseinket összhangban a körülöttünk lévő országos működési környezettel.

Az elnökség 2015 nyarán foglalkozott az Egyesület stratégiai elemeinek értékelésével, a GYELV (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek) elemzéssel és a szervezet működési környezetének PEST (politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai) elemzésével. Ezek az elemzések a szervezet erősségei mellett rávilágítottak különféle veszélyekre és néhány fejlesztési lehetőségekre is.

Ekkor került előtérbe, hogy az új ISO 9001:2015 szabvány előírja, hogy a MIR rendszert működtető szervezetek következetesen foglalkozzanak a kockázatalapú gondolkodás alkalmazásával, azaz a szervezet működését érintő és befolyásoló kockázatok azonosításával, értékelésével és kezelésével. Hiszen „az egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek lehetősége”, a veszély bekövetkezése bármikor előfordulhat bármely vállalkozás életében.

Ez volt az pillanat, amikor eldöntöttem, hogy nagyon gyorsan nekifogunk minőségirányítási rendszerünk megújításának és tanácsadó segítségével kialakítjuk az egyesület MIR rendszerét, illetve a kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerét. Döntésemet továbbá erősítette, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesületnek számos tanácsadó és tanúsító szervezet a tagja, amelyek az elmúlt két évben számos rendezvényen beszéltek a 2015-ben megjelenő irányítási rendszerszabványokról, a várható változásokról és a szabványok által biztosított integrált irányítási rendszerek működtetéséről. Azt is mondhatom, hogy két éve az új ISO szabványok ismételten központi szerepkörbe kerültek és „slágertémává” váltak.

Tehát én is beálltam a sorba, részt vettem legalább 5-6 szakmai konferencián és szabványismertető képzésen, hogy kellő ismerettel felruházva kezdhessem el a „munkát”. Az új ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerünk kialakítását, bevezetését és tanúsíttatását egy jól sikerült benchmarking projektnek tekintem, aminek során partnereinkkel (a tanácsadóval és tanúsítóval) számos tapasztalatot, új ismereteket, szakmabeli fogást osztottunk meg egymással.

Ami a reagálásunk gyorsaságát illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület a civil szervezetek között országosan elsőként tanúsíttatta az új MIR rendszert és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. esetében is minket tanúsítottak elsőként Magyarországon.

Az Egyesület tagságának milyen haszonnal jár a tanúsított rendszer működtetése?

Erre a kérdésre is válaszolhatók, de jobb lenne megkérdezni néhány jogi és egyéni tagunkat és tőlük megtudni, hogy ők mit gondolnak erről. Nem tartom jónak, hogy a kérdést leszűkítsük a MIR rendszer működtetésének hasznosságára.

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület hasznosságát, szakmaiságát, közhasznúságát és társadalmi hatását összességében kell értékelni. Az Egyesület életében a MIR rendszer a jó és szabályozott működés egyik eszköze. A szervezeten belül egyéb olyan tevékenységek is vannak, amelyek nem tartoznak a minőségirányítási rendszer hatáskörébe, de nélkülözhetetlenek a működtetésben, a kommunikációban és kapcsolattartásban.

E kis bevezetés után röviden válaszolok a feltett kérdésre, mivel tagságunknak is van némi haszna az általunk végzett minőségfejlesztési tevékenységből.

  • Az új MIR rendszerünk kiépítése során és a sikeres tanúsítást követően is több tagunk, főleg kis- és közepes méretű vállalkozások kerestek meg és kérték, hogy tájékoztassam őket MIR rendszerünk kialakításáról, a felmerült nehézségekről és a szabványban előforduló követelmények értelmezéséről.
  • Nálunk a külső fél által végzett audit nyílt napnak számít. A tagság részéről bárki eljöhet (és el is jönnek) nézni, tanulni, tapasztalatot gyűjteni az auditon. Ez mindenképpen hasznos a résztvevők számára
  • Több mikró-vállalkozás kéri, hogy nyújtsunk segítséget számukra a kockázatok azonosításában és kezelésében.
  • Egyre több tagunk igényli, hogy hozzuk össze őket hasonló tevékenységet végző vállalatokkal az egymástól tanulás és a jó tapasztalatok átadása céljából. Ezek a tevékenységek már heti gyakorisággal előfordulnak, mindig sikeresek és jó érzéssel tölt el, hogy tudunk segíteni tagjainkon.

Az előbbi felsorolás révén hasznosítható ötleteket, tesztelt módszereket és értéket nyújtunk tagságunknak. Az ISO 9000 FÓRUM talán legnagyobb erőssége, hogy a több mint 430 tagunk közel 95%-át személyesen ismerem és sok esetben perceken belül teljesítem kéréseiket. Én soha nem fekszem le addig, amíg vannak elolvasatlan e-mail leveleim és soha nem történik meg, hogy ne válaszoljak órákon belül partnereink, tagjaink kérdéseire.

Sokat dolgoztál legújabb büszkeségetek megszületéséért. Volt-e valamilyen segítségetek a rendszer kialakításában?

Nem büszkeségnek tekintjük a tanúsított minőségirányítási rendszer megújítását és működtetését. Az új ISO 9001 szabvány szerinti működésünket vezetői eszköznek és értéknek tekintjük, mivel ez alapján dolgozunk. A rendszer kereteket szab a mindennapi működésben, de lehetőséget is nyújt a szabályozott munkavégzésre, a dokumentált rendezettségre, és a folyamatosan fenntartható működésre a kockázatalapú szemlélet gyakorlati alkalmazásával.

A minőségirányítási rendszer megújításában és a megújító auditra való felkészülésben külső tanácsadót is bevontunk (TQM Consulting Kft.), hiszen a jó tanácsadónak „helikopter szemlélete” van, és új szellemiséget visz a szervezetbe. További segítségnek tekintem elnökségünk tagjainak szakmai felkészítőkön és tapasztalatcsere látogatásokon való részvételét is. Segítségnek tekintem a rendezvényeinken elhangzott előadásokat, szakmai véleményeket, amelyek ebbe a témakörbe illenek.

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy van azért olyan dolog, amire az ISO 9000 FÓRUM Egyesület vezetősége büszke. Büszkeségnek tekintjük azokat az értékeket, amelyek közel negyed évszázad alatt akkumulálódtak, és amelyek biztosítják, hogy az egyesület gyakorolja tagsága iránti elkötelezettségét, teljesítse kitűzött stratégiai céljait és fenntartsa közhasznúságát tagjainak érdekében: „A minőség szolgálatában minőséggel szolgáltatni!”

Azt gondolom, kalapunkat megemelve gratulálhatunk az ISO 9000 Fórum Egyesület elnökének, elnökségének és mindazoknak, akik a tanúsítás megszületésénél bábáskodtak.