Dr. Veress Gábor ma a magyar minőségügyi élet egyik legismertebb és legnépszerűbb szereplője. Előadásait, hozzászólásait mindig megkülönböztetett figyelemmel és érdeklődéssel hallgatom. Kiváló előadói stílusa, alapos szakmai ismerete, fiatalos lendülete és minőség iráni elkötelezettsége egyaránt tiszteletet érdemel.
Akár hiszik, akár nem: Gábor május végén elmúlt n y o l c v a n éves!

Interjú Dr. Veress Gáborral

– Kezdjük a születési évfordulóval! Szellemi frissesség, fiatalos lendület, hatalmas élettapasztalat és bölcsesség, kiváló előadókészség. Folytathatnám a pozitívumok felsorolását. Ez mind a sajátod! Nyolcvanon túl mely tulajdonságaidra vagy a legbüszkébb és miért?

– Mielőtt önmagamról beszélnék, megköszönöm ezt a megtisztelő felkérést és zavartan utalok arra, hogy nyilván sok más szakember jobban megérdemelné e dicsérő szavakat. Egyben azt is megjegyzem, hogy hosszú, sokirányú pályafutásomról itt a terjedelem miatt csak néhány vázlatos gondolatot tudok adni. 1938. május 28-án hajnalban születtem, a Budapesten rendezett 34. Eucharisztikus Kongresszus férfi szentségimádása idején. Pár hete betöltöttem a 80. évemet. Furcsa érzés tölt el, mert az életkor nem érdem, hanem Istentől kapott lehetőség. Néhány barát, ismerős már korábban is, de különösen az elmúlt években többen felfigyeltek hosszú életpályámra, érdeklődtek, hogy életem során mi mindent tettem. Az elmúlt években több rendezvény, riport, közlemény, interjú foglalkozott az életpályámmal, legutóbb számadás hangzott el például az EOQ Életmű Díj és a Pannon Egyetem Professor Emeritus cím átadása során.

Azt hiszem, hogy nem célja ennek a felkérésnek, hogy részletesen ismertessem tudományos eredményeimet, ezért itt csak néhányat említek meg. Számelméleti alapon sikerült általánosságban meghatároznom adott összegképletű szerves vegyület szerkezeti izomerjeinek a számát. A diszkrét dinamikus programozás alkalmazásával térben és időben összetett többfokozatú vegyipari rendszerek optimalizálását valósítottam meg. Új ellenőrzött osztályozó módszert dolgoztunk ki Juricskai Istvánnal és azt sok területen sikerrel alkalmaztuk, kiemelten élelmiszeripari termékek minősítésére és orvos-diagnosztikai problémák megoldására. Megállapítottam, hogy az analitikai kémiai módszerek mint keverékeloszlások felbontása egységesen tárgyalhatók. Irányításommal készült el a LABOR-MIM kromatográf integrátora, a MOM Q-Derivatográf számítógépes rendszere, a gyógyszeripari számítógépes minőségbiztosítási információs rendszer.

A minőségügy területén megadtam a szolgáltatások minőségbiztosítását leíró általános modellt, Kovács Károllyal lefektettük a minőségtudomány alapjait, Birher Nándorral értelmeztük a minőségbiztosítás filozófiáját. A tudományos tevékenységemmel egyidejűleg nagyon sok szakmai társadalmi szervezetben dolgoztam, vállaltam vezető tisztséget. Számos akadémiai munkabizottságban, bizottságban és társadalmi szervezetben tevékenykedtem. Csak néhányat említve, az EOQ-MNB és a MTESZ elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség elnökhelyettese, a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, a Magyar Operációkutatási Társaságnak vezetőség tagja voltam, jelenleg többek között a Magyar Bioetikai Társaság elnökhelyettese vagyok.

Amit életem során elértem, az messze nem csak az én érdemem. A talentumaimat a Teremtőtől kaptam, szüleim, testvéreim, házastársaim, gyermekeim, rokonaim, tanáraim, lelki atyáim, barátaim, kollegáim – közvetlenül vagy közvetve – mind-mind segítettek céljaim elérésében, mindenkinek köszönet és hála ezért! Életelvem, hogy az Istentől kapott képességeimmel gazdálkodni kell, azokat gyarapítani kell. Ebből következően egész életem során igyekeztem sokat tanulni, minél több ismeretet, tapasztalatot szerezni, mások véleményét figyelembe venni. Életelvem az is, hogy a természettől kapott adottságaimat hasznosítani kell, ezért már iskolás koromtól kezdve tanítottam, egész életem során arra törekedtem, hogy minél több eredményt érjek el a kutatás-fejlesztés területén, társadalmi funkciókat vállalva és széleskörű oktatási tevékenységet végezve igyekeztem a szüleimtől és a környezetemtől kapott erkölcsi értékeket és tudást terjeszteni.

Életpályámat az is meghatározta, hogy többek között a második világháborút, a sztálinista terrort, a képmutató, hazug kádári konszolidációt, majd a vadkapitalizmus kegyetlenségeit kellett átélnem. Igyekeztem minden időben ember maradni…

Mely tulajdonságaimra vagyok ma a legbüszkébb? A büszkeség helyett azt mondanám, hogy örömmel tölt el, hogy az Istentől kapott talentumaimmal sok embernek sikerült felhívnom a figyelmét a minőségügy, az erkölcs és a szeretet fontosságára, sikerült talán néhány helyen békét teremtenem, sikerült talán néhány embernek segítenem, örömet okoznom, boldoggá tennem.

– Hogyan telnek napjaid? Min dolgozol, milyen terveid vannak? Mit teszel, hogy pl. minőségügyi ismereteid naprakészek legyenek?

– Öt felnőtt gyermekem és tíz – már majdnem felnőtt – unokám mellett apaként, illetve nagyapaként kevés közvetlen családi feladatom van. A család vágyait, igényeit elsősorban feleségem elégíti ki nagy szertettel, ő tartja egységben ezt a népes családot. Nyugdíjasként mindennapjaim aránylag szabadok, a tevékenységeimet a szerint osztom be, hogy milyen családi és milyen társadalmi feladat megoldását tűzöm ki aznapra. Mint már említettem, rengeteg társadalmi feladatot vállalok még ma is, több társadalmi szervezetben szolgálok. Sok embernek próbálok segíteni mindennapi lelki gondjai orvoslásában. Nagyon sok ember él barát, társ nélkül, igyekszem minél több embernek társa lenni.

Sajnos egyre idősödő rokonaim, barátaim, ismerőseim körében ma már egyre többen szenvednek súlyos betegségekben, nekik nagy szükségük van lelki vigasztalásra a testi fájdalmaik elviseléséhez. Számomra ma ezek a legfontosabb feladatok, igyekszem rendelkezésre állni, ha kell, vagy ha lehet, valakinek segíteni. Még változatlanul oktatok minőségügyi témákat a Pannon Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen és a Veszprémi Hittudományi Főiskolán. Számos tudományos előadást tartok és közleményt írok, amelyek legtöbbje minőségügyi, fenntarthatósági és etikai témájú.

Az információk szökőárjában ma már talán senki sem képes a minőségügyi ismeretek napra kész követésére. De nagyon igyekszem, hogy minél több minőségügyi ismeretet szerezzek a közösségi hálók információit követve, minőségügyi rendezvények figyelésével és a szakmai barátoktól kapott információk felhasználásával.

– Egyszer említetted, hogy a szellemi munka téged felüdít, kikapcsol. Ezen túl milyen lehetőségeid vannak a feltöltődésre, rekreációra?

– Való igaz, hogy minden sikeresen befejezett munka, baráti segítségnyújtás számomra örömet okoz, boldoggá tesz, így nincs szükségem külön pihenésre, feltöltődésre. Nagyon nagy öröm számomra az oktatás: a tanítványok csillogó szeme, mosolya mindig boldogsággal tölt el. Feltöltődést jelentenek az Isten létét sugárzó szép tájak, a virágzó természet, az enyhén hullámzó tavak, tengerek, a szép zene élvezete, és a családi, baráti összejövetelek, a tartalmas erkölcsi, vallási előadások, az értékes írások. Az élet gyakran ad olyan perceket, órákat, amikor valamiért várakozni kell, meg kell állni. Én ezeknek mindig örülök, mert ekkor a rohanásban megállok és nemcsak pihenek, hanem számvetést is készítek, feltöltődök. A fentiek mellett számomra a vidám műsorok boldog kikapcsolódást jelentenek, és nagyon ritkán, de időt szakítok a számomra legélvezetesebb szellemi kikapcsolódást jelentő bridzsezésre.

– Felhalmozott szakmai tapasztalataidat, ismereteidet igénybe veszik? Mondanál rá egy-két példát!

– Számomra természetes, hogy a megszerzett tudásomat átadom, minden tudományos eredményemet ellenszolgáltatás nélkül boldogan továbbadom. Ha módom van rá, akkor harcolok az ismeretek közkinccsé tételéért, alapelvem, hogy a tudásnak ingyenesnek, közkincsnek kell(ene) lennie. Remélem, hogy sok könyvem, közleményem, tudományos eredményem vált ismertté.

Több mint negyven éves oktatói munkám során több ezer diákom, hallgatóm volt, sokszor kapok köszönetet az átadott tudásért. Aki hozzám fordult tanácsért, mindenkinek próbáltam segíteni, ők is hálásak voltak. Mindig nagyon nagy örömmel vállaltam szakdolgozat, diplomamunka, tudományos értekezés témavezetését, segítését, véleményezését. Több évtizeden keresztül sok olyan felkérést kaptam, hogy a matematikai és a vegyészmérnöki ismereteimmel együttesen segítsem adott szakterületek interdiszciplináris fejlődését, így például több orvos MTA doktori dolgozatának elkészítésében sikerrel segítettem.

Azt is meg kell azonban szomorúan jegyeznem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a felsőoktatási intézmények a publikációk számának hajszolásán túl szinte semmit sem tesznek a tudományos eredmények értékeléséért, elismeréséért és az értékes eredmények terjesztéséért, hasznosításáért. Jó lenne látni, hogy az MTA doktori értekezések eredményei mennyire ismertek, mit tett az Akadémia az értékes eredmények hasznosításáért.

– A LinkedIn a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata, mely az üzleti kapcsolatok létesítését segíti. Mi motivált arra, hogy a Magyarországon már több százezres közösség tagja légy?

– Számomra nagyon nagy segítség az elektronikus levelezés lehetősége. Nagyon sok barátom, ismerősöm, rokonom van, nagyon sok emberrel tartok a levelező rendszerrel napi kapcsolatot. De bevallom, hogy a közösségi hálózatok témakörével nem nagyon foglalkozom, sokan azt mondják, hogy mindenképpen kellene ilyen rendszert működtetnem, ugyanakkor nagyon sokan pedig azt mondják, hogy az ottani visszaélések miatt bűn lenne ezt tennem.

Pár évvel ezelőtt valaki kérésére beléptem a LinkedIn hálózatba, és abban néha elfogadok, vagy kérek kapcsolatot, de ezt csak dilettánsként csinálom. Azt nem látom, hogy ez a rendszer több információt adna, mint bármilyen más emberi kapcsolat vagy információ forrás.

– Amennyiben három kívánságod biztosan teljesülne: mit szeretnél?

– Gazdag életpályám során nagyon sok mindent elértem. Ebben a beszélgetésben egyetlen kívánságomat szeretném megfogalmazni: nagyon szeretném, ha a hazai minőségügyi szakemberek összefognának a minőségügyi kultúra fejlesztéséért.

– Tisztelettel szeretnélek megkérni arra, hogy a Magyar Minőség olvasóinak egy külön írásban fejtsd ki a minőségkultúra hazai fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseidet.

– Örömmel teszem.*

– Azt gondolom, hogy válaszaid is megerősítették minőség iránti elhivatottságodat, tenni akarásodat. Ez példa értékű és joggal megsüvegelendő. Szakmai és emberi teljesítményed iránt: LE A KALAPPAL!

* A Magyar Minőség 2018. augusztus-szeptemberi számában jelent meg Dr. Veress Gábor felhívása: Fogjunk össze a minőségügyi kultúra fejlesztéséért!