Magyar Minőség Szakirodalmi Díj

A díjat az az alkotó (szerző, alkotószerkesztő, szakfordító, stb.) nyerheti el, aki az elmúlt 3 évben megjelent szakirodalmi művel (könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy elektronikus formátumban) jelentősen hozzájárult a hazai menedzsment rendszerek fejlesztéséhez. Így többek között, új ismeretekkel gazdagította a szakmát, széles körben felhasználható gyakorlati tapasztalatokról számolt be, újszerű megvilágításban adott közre minőséget érintő ismereteket. A pályázatot a mű alkotója, alkotói közössége, a mű megrendelője, kiadója nyújthatja be.

A 2016. évi díjazott: Dr. Husti István „A minőségmenedzsment összetevői” című könyve, a Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. kiadásában.

Kérdéseimmel a szerzőt kerestem meg:

dr_husti_istvan

– Egy nagyon rövid szakmai bemutatkozásra szeretnélek kérni!

– Mezőgazdasági Gépészmérnöki alapdiplomámat 1973-ban szereztem, majd egy gazdasági mérnöki és egy szakközgazdász oklevéllel fejeltem meg a dokumentált tudásomat. 1981-ben kandidátusi, majd 2007-ben „MTA Doktora” tudományos címet szereztem. Egy rövid kitérőtől eltekintve végig egy munkahelyen dolgozom: a jelenlegi Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán, 1995 óta egyetemi tanárként. Alapító igazgatója vagyok a Műszaki Menedzsment intézetnek, jelenleg tanszékvezetőként az Alkalmazott Menedzsment Tanszéken dolgozom. Közel két évtizede koordinálom a műszaki menedzser-képzést. Szakmai érdeklődésem többirányú, elsősorban az alkalmazott menedzsment-tudományokkal (minőség-, innováció-, stratégiai- termelés-, projekt- és vállalkozás-menedzsment) foglalkozom, de szívesen nyúlok vissza a gyökereimhez is, az agrárinnováció és a mezőgazdasági műszaki fejlesztés ökonómiai és menedzsment problémáihoz. Regisztrált publikációim száma meghaladja az 500-at.

– Kedves István! Mi motivált a könyv megírására? Miért tartod fontosnak, időszerűnek a művet?

– A legfőbb motiváló tényező az oktatói elhivatottságomból következik: szeretem, ha hallgatóim korszerű és a nemzetközi összevetés próbáját is kiálló tananyagot vehetnek kezükbe, amikor majdani szakmájukra készülnek. A mostani kiadást mindenképpen motiválták azok a változások, amelyek a minőségmenedzsmentet alapvetően befolyásoló nemzetközi szabványok megújítása terén végbementek. Ezzel talán a kérdés második felét is megválaszoltam.

– Milyen főbb témákról olvashatunk a kiadványban?

– 1995 óta tanítok minőségmenedzsmentet. A több, mint 20 esztendő tapasztalatai, a hazai és nemzetközi szakirodalom forrásanyagai, szakmai kapcsolataim és nem utolsó sorban a deklarált képzési céljaink határozták meg a 15 fejezetből összeállított kiadvány tartalmát. Lényegében három nagyobb szakmai modul ismerhető fel a könyvben: az általános kérdések (a minőség értelmezése, a „minőség-iskola” képviselői, a minőség térnyerésének fokozatai, továbbá a minőség tervezése és gazdasági jelentősége), a szabványok és rendszerek (alapszabványok, a 9000-es szabványcsalád és az ágazati szabványok, audit és tanúsítás), egyéb témakörök (TQM, önértékelés, módszertani és jogi kérdések).

– Kiknek ajánlod „A minőségmenedzsment összetevői” című könyvedet?

– Hallgatóimon kívül mindenki másnak, aki valamilyen módon érintett a minőségmenedzsmenttel összefüggő kérdésekben. Ennek alátámasztására szabadjon idéznem a kiadvány bevezetőjéből: „A kiadvány megjelentetésével szeretnénk hozzájárulni a minőségügyi kihívásoknak való megfelelés javításához és egy színvonalasabb szakmai képzéséhez. Fontosnak tartom e célokat, mindenekelőtt azért, mert világosan látom, hogy a minőség „ügye” ma is az egyik legösszetettebb kihívás a hazai vállalkozások számára. Aki az éleződő piaci versenyben, a globálisan nehezedő gazdasági körülmények között talpon akar maradni, nem teheti meg, hogy ne foglalkozzon komolyan a minőség kérdésével, minőségügyi rendszerének kialakításával, fejlesztésével. Bizonyára sok cégvezető rájött már arra, hogy nem elég csupán deklarálni a minőség fontosságát, tenni is kell azért, hogy a sokszínű fogyasztói igények egyre magasabb színvonalon kerüljenek kielégítésre. Ehhez pedig a szándék önmagában nem elég. Miként a minőség fejlesztése, úgy az ahhoz kapcsolódó ismeretek megszerzése, majd karbantartása is soha véget nem érő feladatunk.”

– Megköszönve válaszaidat, kívánok nagyon jó egészséget és további sikeres kiadványokat. Teljesítményed

  előtt: Le a kalappal!