A minőségirányítás terén különböző szabványok használatosak, a szabványokat nemzetközi és  nemzeti szabványosítási szervezetek készítik. Ezek közé tartozik az nemzetközi szinten az ISO és az IEC, európai szinten a CEN/CENELEC, hazai pedig az MSZT. mindhárom szervezet által jóváhagyott szabványok úgy kerülnek jelölésre, hogy a MSZ – magyar, EN – európai, ISO –nemzetközi jóváhagyású. A minőségirányítás terén megkülönböztetünk követelmény, útmutató szabványokat. A kettő közötti különbség az, hogy a követelmény szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer tanúsítható független tanúsító szervezetek által. Az útmutató jellegűek segítik a minőségirányítási rendszer kiépítését működtetését, de nem alanyai a tanúsításnak.

Comment on this FAQ