közös értékelési keretrendszer (angol rövidítése: CAF – Common Assessment Framework) egy teljes körű minőségirányítási eszköz (angol rövidítése: TQM  Total Quality Management), amelyet a közszféra képviselői dolgoztak ki a közszféra számára az Európai Minőségirányítási Alapítvány (angol rövidítése: EFQM – European Foundation for Quality Management) Kiválóság Modelljét alapul véve. A CAF azon alapelvre épül, hogy a szervezet teljesítményének kiválósága a működés öt területének megfelelő irányításától függ. Ez az öt terület a következő:

  • vezetés,
  • stratégiaalkotás és tervezés,
  • munkatársak,
  • partnerkapcsolatok és erőforrások,
  • folyamatok

Európai CAF Információs központ.

Magyar CAF oldal.  CAF modell bemutatása.  2013. évi XXII. Magyar Minőség Héten Fekete Letícia által tartott előadás bemutatója.

2014. januári Magyar Minőség számban megjelent cikk a CAF 2013-ról, “Szervezetfejlesztési program a központi közigazgatásban – Fekete Leticia-dr. Lévai Zsuzsa

Comment on this FAQ