A minőségirányítási rendszer tanúsítottságát a tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvány mutatja meg, ami általában egy nem megváltoztatható formátumú elektronikus dokumentum (pdf vagy kép formátum .jpg .png) vagy papír alapú tanúsítvány.

Ha kézbe veszünk, vagy megnyitunk egy tanúsítvány fájlt először annak kibocsátóját célszerű leellenőrizni:

A tanúsítónak, olyan cégnek kell lehetőleg lennie, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021 (ISO/IEC 17021-1) szerint minőségirányítási rendszertanúsításra akkreditáltak.

A magyar tanúsító cégek listája a Nemzeti Akkreditáló hatóság  honlapján http://nah.gov.hu/kategoriak weboldalon ellenőrizhető le.

Itt meg kell adni a tanúsító nevét, kiválasztani a bal oldalon az „Irányítási rendszereket tanúsító…..” majd a jobb oldalon az érvényes opciót, és elkezdeni a keresést.

A keresési eredménynél a cég neve alatt zárójelben megjelenik egy akkreditációs szám. pl. NAT-4-0054/2015 ezt a számot kell tartalmaznia a megvizsgált tanúsítványnak, a NAH (korábban NAT) logó alatt.

A nemzetközi tanúsító szervezetek az egyes nemzeti akkreditáló hatóságok weboldalain ellenőrizhetők le, ezek listája elérhető itt:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.main

A tanúsítók általában adnak a tanúsítványoknak egy számot, ezt leellenőrizhetjük a tanúsítónál, vagy online a számot megadva, vagy kérést küldve nekik, a tanúsítvány érvényességét kérdezve.

A következő lépésben a tanúsított cég nevét, a tanúsítás helyét  ellenőrizzük le a tanúsítványon pl. a nyilvánosan elérhető cégadatbázisban, amennyiben eltérés van akkor meg kell kérdezni az eltérés okát a benyújtó szervezettől.

Majd az Alkalmazási területet kell megvizsgálni, hogy a tanúsítása olyan területre érvényes-e ami a mi szempontunkból lényeges.

Az érvényesség időtartamát is ellenőrizzük le, legalább még 3 hónapig legyen érvényes. A tanúsítványok fenntartásának feltétele, az éves felülvizsgálat, kétséges esetben a tanúsítók megkérdezhetők erről.

Comment on this FAQ