Megjelent a Magyar Minőség 2024. júliusi száma.

Kiemelt cikkeink a Magyar Minőség 2024. júliusi szám tartalmából:

Hogyan befolyásoljuk az embereket? Receptek a bevonáshoz – Némethné Makra Andrea

A szervezetek számára változtatások végrehajtásában rejlik a siker, elutasítása esetén a túlélés válik kérdéssé. A változások iránti nyitottság növeli a szervezetek alkalmazkodó képességét, a lehetőségek kiaknázását segíti és konkurenciákkal szemben versenyelőnyhöz juttat.
Nézzünk egy pár modellt, eljárást, ami segít nekünk a mai változó világban.
Lean menedzsment eszközök. Hogyan segít? A folyamatos fejlesztés fenntarthatóságát a munkavállalók teljes körének bevonásával biztosítja.
Változás menedzsment: Hogyan segít? A modellek útmutatók a változás végrehajtásában, minden esetben az ellenállás legyőzésé-nek kulcsaként a bevonást javasolják.
EFQM: Hogyan valósítható meg? Világszerte elismert keretrendszer a változáskezelésben és teljesítménynövelésben. Érintettek bevo-nását hangsúlyozza.
CSR: Hogyan? Érintettek bevonásával hatékony üzleti gyakorlat.
Csak néhány példát soroltam fel, kiemelve alkalmazásuk során a kulcs a bevonás.
De Hogyan? Igazából ezek a különböző modellek, módszerek erre nem adnak választ.
Az biztos, hogy bármilyen új módszer használata változást okoz a szervezet életében, ami pedig előhozza az emberekben az ellenállást.

Fókuszban a technológia: A technológiai készültség szintjeihez kapcsolódó rendszerek áttekintése – Dr. Hoffer Ilona

A kutatás-fejlesztési és innovációs törekvések fókuszában a technológia áll. A cikk a korábbi számokban már megjelent technológiai, stratégiai, projekt vonatkozású ismertetések fogalomrendszerére és szemléletére építve ad áttekintést a Technológiai Készültségi Szintek (Technology Rediness Levels, TRL) és egyre bővülő támogató területeiről. A szabványosított TRL modell mellett kifejlesztett, bevezetésre javasolt és alkalmazásba vett rendszerek köre ugyanis folyamatosan bővül és az adaptációval számos új elemmel gazdagodik. A cikk ebbe a folyamatba nyújt betekintést

A sokszínű minőségről – Tanulságok és összegzés – Sződi Sándor

Mintegy 150, a minőségszakmához értő, azzal napi szinten foglalkozó ember véleményét, minőségfelfogását ismerhette meg a kedves Olvasó március, április, május hónapokban. Többen jelezték: jó lett volna az adott kiragadáshoz személyeket rendelni. A tervezéskor ez is szóba került. A mondással („Ne azt nézd, mit mond, hanem hogy ki mondja!”) ellentétben a minőségen kell és volt a hangsúly.
Szerencsére nem vagyunk egyformák. Egy vállalkozáson belül pl. a vezetők és beosztott munkatársak véleménye sok esetben eltér akkor, amikor a jó minőségről van szó. Jelent-heti ez azt is, hogy ahány ember annyiféle minőségkép? Igen, de nem feltétlenül. Többek között pl. ezért is fontos, hogy a minőségstratégia, minőségpolitika minél szélesebb team munkán alapuljon. A szabványokkal kapcsolatban sokféle előnyt kiszoktunk emelni, de valahogy az egységes szemléletmód hangsúlyozása kissé hátrányba szokott szorulni.
Mai világunkban mindenkinek kell, legyen (és van is) saját minőségértelmezése, minőségképe. Miért fontos mindez? Azért, mert minden ahová nézünk, minden, amit tapasztalunk színtiszta minőség.

Folyóirat.

Nyilvánosan elérhető a 2023. évi júniusi szám.

Leave a Reply