Közgyűlési Meghívó

Magyar Minőség Társaság
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.

Helyszín: Távolléti közgyűlés

MMT alapszabály IV. 12. § 5. pont 3. bekezdés alapján a Társaság elnöke az MMT Közgyűlését elektronikus hírközlő eszközök segítségével történő megtartásával is összehívhatná. A vészhelyzetre tekintettel, ülés megtartása nélküli határozathozatal engedélyezett, ezért a közgyűlésünket ebben az évben a tavalyihoz hasonlóan tartjuk meg.

A szavazatát e-mailben küldje meg a titkarsag@quality-mmt.hu címre.

A szavazatokat az ügyvezetés összesíti, majd a tagságot az eredményekről tájékoztatja.

Szavazási határidő 2021. május 28. 12.00

Napirend

  1. Az MMT 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
  2. Az MMT 2020. évi mérlegnek és eredménykimutatásának jóváhagyása.
  3. Az MMT 2021. évi pénzügyi terve főbb előirányzatainak jóváhagyása.
  4. Az MMT 2021. évi szakmai munkatervének jóváhagyása.

Szabó Mirtill elnök

Leave a Reply