2016. december 1-től kinevezésre került a Magyar Minőség elektronikus folyóiratunk főszerkesztőjének Tóth Csaba László, a szerkesztőbizottság tagja.

tcsl

Tóth Csaba László 1978-ban fizikusként végzett a KLTE-n, első munkahelye az Egyesült Izzó Hajdúböszörményi gyára volt, majd a Tungsramra történő névváltás után a budapesti székhelyű Műszaki Igazgatóság következett, ahol a tevékenység változatlanul folytatódott a GE Lighting 1989. évi akvizíciója után is. A fényforrások alapanyagainak területén végzett K+F tevékenység következtében nagyon sok belső jelentés, oktatási anyag, hazai és nemzetközi konferencia dolgozat született, ami kiváló alkalom volt a publikációs tevékenység elsajátítására. Sokat segített ebben a Tungsram Kutató Intézet publikációs hagyománya, illetve a Műszaki Fizikai Kutatóintézet nemzetközileg is elismert tudósgárdája. Az 1982-98. időszakban 15 különböző szintű szakmai publikációt jegyez első, vagy társszerzőként.

1998-ban csatlakozik a GE Lighting Six Sigma Szervezetéhez, mint Fekete Öves tréner. A klasszikus publikációs tevékenység ekkor megszakad, de más formában folytatódik. Fő feladat ekkor különböző szintű tréninganyagok elkészítése és tréningek megtartása, ami nagy hatással van a sajátos stílus kialakulására. 2001-től a hat szigmás munka a GE Energia üzletágának veresegyházi gyárában folytatódik, ahol megismerkedik a Lean Menedzsment elemeivel is, így a szigmás tevékenység lean tréneri tevékenységgel egészül ki. A klasszikus publikációs tevékenység 2002-ben indul újra, először csak szakbizottsági szinten, majd országos konferenciákon, végül országos szakmai folyóiratban (Minőség és Megbízhatóság).

2006-ban egyéni kategóriában IIASA-Shiba Minőség Díj kitüntetésben részesül. Ez újabb lökést ad a publikációs tevékenységnek, ettől kezdve rendszeresen jelennek meg írásai a Magyar Minőségben, a Minőség és Megbízhatóságban. Közölte írásait a Gyártástrend című szakfolyóirat is, a különböző konferenciák állandó meghívott előadója. Hat Szigma és lean témakörben nagyjából 60 publikációt jegyez. 2012-ben a A Magyar Minőség legjobb szerzője címet nyerte el a “Statisztikai megközelítés, mint a minőségfejlesztés motorja
című cikkéért. A tanulmány, amely lapunk 2011. októberi számában jelent meg.

2014-2016 között a Magyar Minőség Társaság Igazgatótanács tagja volt. 2014. közepétől napjainkig, mint tag vett részt a szerkesztőbizottság munkájában.

Leave a Reply